A KTE állásfoglalásai az iskolai könyvtárosok alkalmazásával, képzésével kapcsolatban

Egyesületünket egyre többen keresik meg könyvtárostanárok azzal a problémával, hogy az iskolai tantárgyfelosztásra rendszeresített program nem engedi a könyvtárostanárt pedagógus státuszba sorolni. Miközben a jogszabályok szerint és a végzendő munka szerint is a könyvtárostanár pedagógus munkakör. A problémára az alábbi levélben hívtuk fel a KLIK vezetőjének figyelmét. Levelünket a minisztériumba is eljuttatjuk.

A levelek mellett összegyűjtöttük és értelmeztük a vonatkozó jogszabályokat is egy rövid összeállításban.
Részletesen a KTE honlapján olvasható: http://www.ktep.hu/allasfogl

A KTE állásfoglalása a kerettantervekről

Kedves Kollégák!

A mai napon a Könyvtárostanárok Egyesülete honlapján nyilvánosságra hoztuk az elnökség által kialakított, és a megfelelő hivatalos fórumokra beküldött véleményünket a Kerettantervről, benne az információs műveltségről és a könyvtárhasználatra való nevelésről.

Elérhető az egyesület holnapjáról: http://www.ktep.hu/allasf_tanterv
vagy közvetlenül innen: http://www.ktep.hu/sites/default/files/KTE_velemeny_kerettantervekrol_2012.pdf

Reméljük, hogy hozzászólásunkat figyelembe veszik a végső szöveg kialakításánál!

Üdvözlettel:

Szakmári Klára

könyvtárostanár, a KTE elnöke
szklaris@gmail.com
Budai Nagy Antal Gimnázium Bp.
229-18-94/111 vagy 229-18-15/111

Megjelent az új Nat

Kedves Kollégák!

Megjelent: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról In: Magyar Közlöny, 2012. 66. sz., 10635-10847. p. URL: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12066.pdf Utolsó letöltés: 2012.05.05.

Dömsödy Andrea
iskolai könyvtári szakreferens

15 éves a KTE

Éppen ma 15 éve, hogy a Könyvtárostanárok Egyesületének önállóságát bejegyezte a Fővárosi Bíróság – 1997. március 25-én.

Vagyis idén ünnepeljük egyesületünk szakmai/jogi/pénzügyi önállóságának kezdetét. Mint ismeretes, korábban nem egyesületként, hanem a Magyar Könyvtárosok Egyesületének egyik szekciójaként működtünk, 1986-1997 között.

 

Iskolai könyvtárosok, könyvtárostanárok foglalkoztatása – állásfoglalás

Iskolai könyvtárosok, könyvtárostanárok foglalkoztatása
(http://xa.yimg.com/kq/groups/14029708/114328968/name/isk_kvt_foglalk_2011_KTE.pdf)

Könyvtárostanár alkalmazása minden olyan nevelési-oktatási intézményben kötelező, ahol iskolai könyvtár mőködtetése kötelező. A 11/1994. MKM r. 7. sz. melléklete szerint iskolánként (legalább nyolc évfolyammal alapított általános iskolában, gimnáziumban, továbbá a szakközépiskolában, szakiskolában, szakmunkásképző iskolában, ha általános műveltséget megalapozó évfolyama van, kivéve, ha a feladatot nyilvános könyvtár látja el) egy könyvtár működtetése kötelezı.

Kollégiumok esetén 200 férőhely esetén kötelező a könyvtár működtetése, könyvtári szolgáltatás biztosítása. Művészetoktatási intézmények esetén pedig akkor kötelező a könyvtár működtetése, ha legalább hat évfolyammal alapították.

A közoktatási jogszabályok a könyvtár működtetésének minimális feltételeit is meghatározzák. Ezek között pedig többek között egyértelműen szerepel:

  • „könyvtárostanár (-tanító) alkalmazása” (11/1994 MKM rend. 3. mell.) 
  • könyvtárostanárként pedagógus és könyvtáros végzettséggel is rendelkező kolléga alkalmazható (Kt. 17.§ (1) m)
  • óraszámát a nyitva tartás és a helyi tantervben szereplő könyvtárhasználati órák alapján kell kiszámolni (Kt. 1. sz. mell.)
  • kötelezı óraszám: heti 22 óra (Kt. 1. sz. mell.)
  • a nyitva tartást minden tanítási napon biztosítani kell (Kt. 53.§ (6) és 11/1994. MKM r. 3. sz. mell.)
  • tanórai foglalkozásokat kell tartani (11/1994. MKM r. 3. sz. mell.)

Az előírásokon túl, miért szükséges könyvtárostanárt alkalmazni olvasásának folytatása

Az EU oktatásért felelős minisztereinek az iskolai könyvtárügyről

A Könyvtárostanárok Egyesülete az iskolai könyvtárosok szakmai szervezetének 25 éves jubileumi évében, Magyarország soros Európai Uniós elnökségéhez kapcsolódóan nyílt levélben fordul az EU oktatásért felelős minisztereihez annak érdekében, hogy az iskolai könyvtárakra irányítsa figyelmüket.

Tisztelt Miniszter Asszonyok, Miniszter Urak!

Engedjék meg, hogy Magyarország Uniós elnöki szerepe alkalmából levéllel forduljunk Önökhöz, az uniós tagországok iskolai könyvtárai érdekében.

E levél aláírói, a magyar Könyvtárostanárok Egyesülete tagjai meggyőződéssel vallják, hogy Európa jövője nagyban függ az Európai Unió 2007 – 2013 között érvényes oktatási – képzési stratégiájának minél eredményesebb végrehajtásától. Meggyőződéssel valljuk azt is, hogy a Stratégia központi gondolatát, vezéreszméjét képező élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak elsajátítását a leghatékonyabban az iskola képes megalapozni. Saját szakmai tapasztalatainkra alapozva meggyőződéssel valljuk, hogy ennek az alapozó pedagógiai folyamatnak az iskolán belül igen fontos műhelyei az iskolai könyvtárak. Végül hisszük és valljuk, hogy az iskolai könyvtárak csak akkor lesznek képesek az Európai Unió oktatási – képzési stratégiájából rájuk háruló feladatokat hatékonyan és eredményesen megvalósítani, ha fejlesztésüket, könyvtári potenciáljuk és pedagógiai szerepük erősítését kiemelt feladatként célozzák meg a tagországok oktatásfejlesztési koncepciói.

olvasásának folytatása

KTE kiadvány

Megjelent az egyesület Kis KTE Könyvek sorozatának harmadik kötete, Ilyés Renáta és Melykóné Tőzsér Judit feladatgyűjteményének és óravázlatainak közös kiadása.

A kiadvány megjelenését – ahogyan a korábbi kötetekét is – a Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatása tette lehetővé. Ennek köszönhetően a KTE 2008. évi tagjai ingyenesen megkapják – személyesen vehetik át a rendezvényeinken.

A könyvbemutató a KTE közgyűlésén volt 2008. november 27-én, ahol a szerzőkkel is beszélgettünk.

Megrendelhető az egyesület címén: ktep ‘at’ upcmail.hu  – Ára: 2 500,- Ft, amelyet átutalással is lehet fizetni a KTE számlaszámára (11708001-20341237)

KTE szakmai beszámoló 2008

A KTE szakmai beszámolója az egyesület 2008. november 27-i közgyűlésén.

Letölthető Word formátum: szakmai-beszamola-2008 és pdf: szakmai-beszamola-2008

Bondor Erika, a KTE leköszönő elnöke

***

Gazdasági beszámoló: gazdbesz2008

Elköszönés: bucsubeszed_petri

Petri Ágnes, a leköszönő gazdasági vezetője

***

Az Ellenőrző Bizottság éves beszámolója: ellenorzo-bizottsag-beszamoloja-2008

Szakmári Klára, az Ellenőrző Bizottság elnöke