Olvasmányajánló könyvtárostanároknak 2.

A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2017. évi 8. száma az MKE 49., miskolci Vándorgyűléséhez kapcsolódik, így aki nem vehetett részt rajta, az is ízelítőt kap az elhangzott előadásokból.

Ezért ajánlom elsőként Barátné Hajdu Ágnes, az MKE elnöke és Hörcsik Richárd egyetemi tanár, országgyűlési képviselő köszöntő és témakijelölő gondolatait.  In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2017. 8. szám. 3-10. p.

A KTE szekciójában elhangzott előadás írott és szerkesztett változatát is olvashatjuk, haszonnal forgathatjuk, keresve környezetünkben az együttműködő partnereket és az együttműködési lehetőségeket. olvasásának folytatása

Olvasmányajánló könyvtárostanároknak

Szakmári Klára a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2017. 6. és 7. számának iskolai könyvtári vonatkozású írásait ajánlja a kollégák figyelmébe.

Waldinger Dóra – Boros Ferenc: Bájoló – egy új könyvtári rendezvénysorozat
In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2017. 6. szám 8-14.p.

A szerzők a szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár Bájoló sorozatát mutatják be, mely 2014-ben indult. Céljuk kettős volt: tehetséges fiatalok megszólalási, bemutatkozási lehetőségének megteremtése, és újabb, főként fiatalokat, a bemutatkozók kortársait megszólító rendezvények szervezése, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy ők a későbbiekben a könyvtár használói lesznek.
Szólnak a megváltozott kultúrafogyasztási szokásokról, a megváltozó könyvtári funkciókról, könyvtárosi kompetenciákról.  Mindezek mellett továbbra is fontos a fiatalok önkifejező, önkereső, önmegmutató törekvése és a korosztályi társas csoport dominanciája. A könyvtár összekötő, közvetítő helyként, „harmadik helyként” segítheti ezt a folyamatot. Az élmények hatására kultúrafogyasztóvá, esetenként önkifejezővé tehetők a fiatalok.
A cikk elolvasása ötletekkel inspirálhatja a könyvtárostanárokat arra, hogyan szervezzenek hasonló programokat saját iskolájukban, ezzel segítve a tehetséggondozást és a könyvtárhoz való kapcsolódást. olvasásának folytatása

Friss szakirodalom – Korszerű Könyvtár 2012. május

Kedves Kollégák!

Megjelent a Korszerű Könyvtár 2012. májusi kiegészítő kötete, melyből különösen ajánlottak könyvtárostanárok számára a következő publikációk:

  • Cs. Bogyó Katalin: Az olvasáskultúra fejlesztése a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája könyvtárában (TÁMOP 3.2.4-09 pályázat keretében)
  • Bacsó Ildikó – Dán Krisztina: Ajánlások az iskolai könyvtárak berendezéséhez, eszközi, technikai, informatikai felszereléséhez
  • Dr. Eigner Judit: A katalógushasználat tanítása
  • Zenei könyvtári ismeretek továbbképzési program

Bár még messze van a tanév vége, de olvasását kiemelten javasolom könyvtárostanárok részére a majdani októberi statisztika elkészítéséhez:

  • Dán Krisztina – Rónyai Tünde: Útmutató az iskolai könyvtárak egységes adatfelvételéhez. Az iskolai könyvtárak statisztikai adatlapja és a szakfelügyeleti kérdőív egységes értelmezése. Korszerű Könyvtár, Kiegészítő kötet, Bp.: Raabe Kiadó, 2012. február B 7.7

Köszönjük a publikáló kollégáknak, hogy megosztják gondolataikat, tapasztalataikat, gyakorlatukat!

Szakmári Klára
könyvtárostanár, a KTE elnöke

 

Iskolakönyvtáros 2011. 3-4. szám

Kedves Kollégák!

Megjelent az Iskolakönyvtáros 2011. évi 3-4. száma.

Benne:

Kőrösné Mikis Márta – Tartsayné Németh Nóra: ELemér információt gyűjt, 2-7. p.

Dömsödy Andrea: Válogatás a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2011-es írásbeli fordulóinak feladatai közül, 7-8. évf., 8-11. p.

Albert Anikó: Könyvtárhasználati vetélkedő uniós támogatással, 12-16. p.

Adoryán Emese: Szent Péter esernyője vetélkedő, 17-20. p.

Tölgyesi József: Az OPKM története, Könyvismertetés, 21-22. p.

Emmer Gáborné: Dr. Füle Sándor Életem a nevelés, Könyvismertetés, 22-24. p.

Emmer Gáborné: Iskolakönyvtáros 2004-2011 VIII-XV. évfolyam tartalomjegyzéke, 25-45. p.

Emmer Gáborné: Iskolakönyvtáros és Neveléstörténet, 45-48. p.

Üdvözlettel:

Dömsödy Andrea
iskolai könyvtári szakreferens

__._,_.___

Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. évi 16. szám

Kedves Kollégák!

Megjelent az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. évi 16. száma.

Benne többek között:

– 2011. évi LXXIV. törvény a közoktatásról szóló törvény módosításáról (a kötelező órák eltöltése tárgyában bekerül a tanórán kívüli foglalkozás, kikerül a kéthavi időkeret)

– 34/2011. (VI. 24.) NEFMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról (az emléknapok, az igazolt és igazolatlan mulasztások, független vizsgabizottság előtti vizsga, megismerő funkciók, viselkedési fejlődési rendellenességű tanulók nevelésének, telephely működése, kötelező nyomtatványok tárgyában)

– A nemzeti erőforrás miniszter közleménye a nyilvános könyvtárak jegyzékéről (helyesbítések és törlések)

– Közlemény korábban akkreditált, egyedi érettségi vizsgatárgyból érettségi vizsga megszervezésének engedélyezéséről

– NEFMI közlemény az alapítási és indítási engedélyt kapott könyvtári képzési programokról (Irodalmi adatbázisok, Az elektronikus könyv)

– 32/2011. (VI. 20.) NEFMI rendelet a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet módosításáról

– 1217/2011. (VI. 28.) Korm. határozat a Budapesti Osztrák Iskola Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról

– 1218/2011. (VI. 28.) Korm. határozat az Osztrák–Magyar Tudományos és Oktatási Kooperációs Akció Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2011/16.pdf

(Forrás: http://www.opkm.hu/?lap=konyvtar/kozlony&dok_id=209)

Könyv és Nevelés

Kedves Kollégák!

Örömmel értesítem Önöket, hogy megjelent a Könyv és Nevelés folyóirat 2011. évi 1. száma.

A kiadványt megrendelhetik a bilicsi.erika@opkm.hu e-mail cí­men vagy az 1/323-55-32-es telefonszámon, illetve megvásárolható az Országos Pedagógiai Könyvtárban (1089 Budapest, Könyves Kálmán krt. 40.) Egy szám ára 500 Ft, az éves előfizetési díj 2700 Ft.

Az elektronikus változatot 2011. augusztus1-től érhetik el az Olvasás Portálon.

Bilicsi Erika
könyvtáros
OFI – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 49.
1/323-55-32

A szám tartalmából számunkra különösen érdekes a Könyvtárostanárok hétköznapjai most induló sorozat, amelyhez Dömsödy Andrea írt előszót, s a következő kollégák írásait tartamazza:

  • Kolozsváriné Kottán Eleonóra: A könyvtári munka más világ
  • Halmos Judit: Miénk itt a tér – avagy egy iskolai könyvtár hétköznapjai
  • Gulyásné Becse Márta: Egy csendes, nyugodt, tiszta munkahely

Üdvözlettel,

Cs. Bogyó Katalin

Korszerű könyvtár 2011. május

Kedves Kollégák!

Megjelent a Korszerű könyvtár 2011. májusi kiegészítő füzete. Benne többek között:

– Petri Ágnes – Andrási Zoltánné – Kiséri Péterné: Iskolai könyvtárat építettünk! Egy iskolai könyvtári pályázat nyertes munkái A4.9, 17 p.

– Dán Krisztina: Milyen legyen a működőképes könyvtár-pedagógiai program? A dokumentum elkészítésének és folyamatos karbantartásának, gondozásának elvi és gyakorlati szempontjai, B5.11, 24 p.

– Dán Krisztina: Az iskolai könyvtár irattára, B5.12, 8 p.

– Somogyi József: Pillanatfelvétel a magyar könyvtári rendszerről
2011-ben, B7.6, 12 p.

– Szabó László: A számítógép-függőség és játékfüggőség jelei a könyvtárhasználatban, F4.4, 7 p.

Feltöltődéssel teli önképzést!

Üdvözlettel:

Dömsödy Andrea
iskolai könyvtári szakreferens

Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. évi 11. szám

Kedves Kollégák!

2011. május 25-én megjelent az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. évi 11. száma.

Benne többek között:
– A nemzeti erőforrás miniszter 14/2011. (IV. 7.) NEFMI rendelete a nyilvános haszonkölcsönzésért a szerzőt megillető díj megállapításához és felosztásához szükséges adatokról, valamint az adatszolgáltatásra
kötelezett nyilvános könyvtárakról (Az adatszolgáltatási kötelezettségre konkrét könyvtárakat kérnek fel. A  kettős funkciójú iskolai könyvtárakat érintheti.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2011/11.pdf

Tisztelettel:

Dömsödy Andrea
iskolai könyvtári szakreferens