Online elérhető a Kis KTE könyvek 6. kötete

kisktekonyvek6_kicsi A Kis KTE könyvek 6. kötetének nyomtatott példányai elfogytak, ezért a szerző engedélyével a Könyvtárostanárok Egyesülete holnapjáról online elérhetővé és letölthetővé tettük.

Balogh Mihály: A magyar könyvtárostanárok egyesületi élete 1986-tól 2012-ig (Kis KTE könyvek, 6.), Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2012, ISBN 978-963-88046-3-1, 113 p.

 

Olvasmányajánló könyvtárostanároknak 2.

A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2017. évi 8. száma az MKE 49., miskolci Vándorgyűléséhez kapcsolódik, így aki nem vehetett részt rajta, az is ízelítőt kap az elhangzott előadásokból.

Ezért ajánlom elsőként Barátné Hajdu Ágnes, az MKE elnöke és Hörcsik Richárd egyetemi tanár, országgyűlési képviselő köszöntő és témakijelölő gondolatait.  In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2017. 8. szám. 3-10. p.

A KTE szekciójában elhangzott előadás írott és szerkesztett változatát is olvashatjuk, haszonnal forgathatjuk, keresve környezetünkben az együttműködő partnereket és az együttműködési lehetőségeket. olvasásának folytatása

Olvasmányajánló könyvtárostanároknak

Szakmári Klára a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2017. 6. és 7. számának iskolai könyvtári vonatkozású írásait ajánlja a kollégák figyelmébe.

Waldinger Dóra – Boros Ferenc: Bájoló – egy új könyvtári rendezvénysorozat
In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2017. 6. szám 8-14.p.

A szerzők a szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár Bájoló sorozatát mutatják be, mely 2014-ben indult. Céljuk kettős volt: tehetséges fiatalok megszólalási, bemutatkozási lehetőségének megteremtése, és újabb, főként fiatalokat, a bemutatkozók kortársait megszólító rendezvények szervezése, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy ők a későbbiekben a könyvtár használói lesznek.
Szólnak a megváltozott kultúrafogyasztási szokásokról, a megváltozó könyvtári funkciókról, könyvtárosi kompetenciákról.  Mindezek mellett továbbra is fontos a fiatalok önkifejező, önkereső, önmegmutató törekvése és a korosztályi társas csoport dominanciája. A könyvtár összekötő, közvetítő helyként, „harmadik helyként” segítheti ezt a folyamatot. Az élmények hatására kultúrafogyasztóvá, esetenként önkifejezővé tehetők a fiatalok.
A cikk elolvasása ötletekkel inspirálhatja a könyvtárostanárokat arra, hogyan szervezzenek hasonló programokat saját iskolájukban, ezzel segítve a tehetséggondozást és a könyvtárhoz való kapcsolódást. olvasásának folytatása

A KTE a XXIV. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon

Kedves Kollégák!

24. alkalommal kerül megrendezésre 2017. április 20-23. között a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, ahol a hagyományokhoz híven találkozhatunk a szakma által elismert kortárs írókkal, költőkkel. Azt is megszoktuk már, hogy évről évre bemutatkozik egy-egy ország kultúrája, irodalma, könyvkiadása. Ebben az évben a visegrádi négyek közelgő magyar elnökségének apropójából Csehország, Lengyelország és Szlovákia közösen mutatja be kultúráját és kortárs irodalmát.

Mindemellett a fesztivál könyvszakmai fórum is, szakmai tanácskozásokkal, konferenciákkal, az olvasáskultúrát középpontba állító előadásokkal. Speciális programja a Könyvtáros Klub, mely évről évre közel háromezer könyvtárost mozgósít.

Ennek keretein belül 2017. április 22-én 14-15 óra között a Könyvtárostanárok Egyesülete interaktív könyvbemutatóval várja a kollégákat, melynek során az IFLA Iskolai könyvtári útmutató 2., átdolgozott, magyar nyelvű kiadásában mélyülhetnek el a látogatók. 

Milyen a jó iskolai könyvtár? Miben segít a jó iskolai könyvtár? Hogyan segít a megvalósításban az IFLA útmutató?

Ezekkel és hasonló kérdésekkel fogunk foglalkozni.

Vendégünk:  Murányi Péter, a kötet lektora, egyetemi docens Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Egyetemi Központ Könyvtár- és Információtudományi Intézeti Tanszék, Szombathely

Ügyintézési lehetőségek

A helyszínen április 22-én 13.30-14.00 és 15.00-15.30 között lehetőség lesz KTE tagsági ügyek intézésére: a KTE-be való belépésre, tagság hosszabbítására, a 2017-es KTE tagdíj befizetésére.

 • A belépéshez és a tagság meghosszabításához is új tagnyilvántartó lap szükséges. Ha ezt előre kitölti, akkor a helyszíni regisztráció gördülékenyebb lesz
 • A belépésről és a tagdíjról bővebben itt tájékozódhat
 • Bár természetesen a helyszínen is lehet tagdíjat fizetni, a sorbánállást és az adminisztrációt csökkenthetjük, ha átutalással kapjuk meg az összeget. Kérjük, hogy aki tudja, az több nappal a program előtt utalja át tagdíjat, hogy a banki kimutatások alapján egyértelmű legyen a helyzet.

A helyszínen megvásárolható kiadványok (ha vásárlási igényét az online igénylőlapon jelzi):

 • Dömsödy Andrea (szerk.): Iskolai könyvtári projektek, programok.  (Kis KTE könyvek 4.) Bp., Könyvtárostanárok Egyesülete, 2011, 254 p.  – 2 500 Ft
 • Bogyó Katalin, Cs. – Dán Krisztina – Dömsödy Andrea: Útmutató a gyakorlóiskolák könyvtárainak szolgáltatásfejlesztéséhez. (Kis KTE könyvek, 5.) Bp., Könyvtárostanárok Egyesülete, 2012, 190 p.
 • Barátné Hajdu Ágnes – Cs. Bogyó Katalin – Eigner Judit (szerk.): Könyvtárhasználati óravázlatok. (Kis KTE könyvek, 7.), Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2013., 331 p. – 3 000 Ft
Igényét előzetesen itt jelezze.

A KIT Hírlevél 2013/27. számának érdekességeiből

Kedves Kollégák!

A KIT Hírlevél 2013/27. számából az alábbi érdekes hírekre hívjuk fel a figyelmet:

1. Az amerikai fiatalok könyvtári szokásai és elvárásai

Az USA fiataljai (19-29 évesek) 60%-a használja a könyvtárat tanulási és közösségi térnek, míg az idősebb generációnak csak 45%-a. Erről is beszámol a Pew Internet 2012-ben készített reprezentatív felmérése.
A 16-29 évesek elvárásai a könyvtári szolgáltatásokkal kapcsolatban:
46% szeretne mobiltelefonos alkalmazásokat; hol találom a dokumentumot a könyvtáron belül?
44% könyvtári kioszk népszerű könyvek, videók kölcsönzésére
42% mobil-alkalmazás a könyvtári szolgáltatásokra
37% szeretne online referensz-szolgáltatást
36% bevezetés a technikai eszközök használatába
35% személyes fiók
32% tartalmakkal előre feltöltött e-olvasó
27% digitális médiaterem multimédiás tartalmak létrehozására
24% ismertetés az e-könyvek kölcsönzéséről
17% az e-olvasó eszközök használatának ismertetése. (ref.: MG)

Eredeti cikk

2. Az információs műveltség hónapja — októberig még a mi könyvtáraink is felkészülhetnek

Barack Obama 2009-től az októbert a nemzet információs műveltségi hónapjának nyilvánította egyik kiáltványában.

Ebben úgy fogalmaz, hogy ‘a modern demokratikus társadalom működéséhez nélkülözhetetlenek a tájékozott és művelt állampolgárok‘. Ez a kiáltvány, mely az információs műveltségnek az oktatásban és a demokráciában játszott szerepét hangsúlyozza, hasonlóságot mutat a 2005-ben elfogadott, az információs műveltségről és az élethosszig tartó tanulásról szóló Alexandriai Kiáltvánnyal (Mindkét dokumentumban az élethosszig tartó tanulás alapvető eleme az információs műveltség, amely életünk minden szakaszában lehetővé teszi az információk hatékony keresését, értékelését, felhasználását és létrehozását személyes, társadalmi, foglalkozásbeli és oktatási célra. Mindkét dokumentum erőteljes hatású és ösztönző sok felsőoktatási könyvtár számára, mivel emlékezteti őket tevékenységük szélesebb társadalmi összefüggéseire és demokratikus kezdeményezéseire. (Autoref.)

Hírforrás

Milyen hatásuk van az iskolai könyvtáraknak az Egyesült Királyságban? – cikkajánló

Kedves Kollégák!

A KIT Hírlevél  Iskolai könyvtár — brit esetbank a közösségre hatásáról címmel egy számunkra különösen érdekes kutatási projektet ismertet, mely az iskolai könyvtár hatását vizsgálta Angliában, Észak-Írországban, Skóciában és Walesben.

“A vizsgálat kísérleti szakaszának eredményei alátámasztják azt a hipotézist, hogy korreláció fedezhető fel a jó könyvtári ellátás és a tanulók olvasási és információs készségek iránti pozitív viszonya között.” Folytatás

További részletek a projektről: http://humanus.bibl.u-szeged.hu/human/cikk-mokka

Az olvasás össztantárgyi feladat – megjelent a kötet

Kedves Kollégák!

Szíves figyelmükbe ajánljuk, hogy megjelent és beszerezhető a 2011. május 13-14-én Szombathelyen rendezett Hunra konferencia (Az olvasás össztantárgyi feladat), válogatott előadásainak gyűjteményes kötete.

Az olvasás össztantárgyi feladat (Szerk.: Nagy Attila, Imre Angéla, Köntös Nelli) Szombathely, 2011 Savaria University Press, Magyar Olvasástársaság 291. p. 2980 Ft.

A tartalomból:

 • Alapvetés- az olvasásról, szövegértésről, tantárgyi tudásról
 • Tantárgyak: matematika, biológia, történelem, természetismeret, kémia, földrajz, szépirodalmi barangolások biológia órán stb.
 • Mese-olvasás-irodalom
 • Új források- eszközök: Kindle, multimédia, blog, wikipédia
 • Könyvtárak, iskolai könyvtárak olvasásfejlesztő tevékenysége, pedagógiája, lehetőségek

Megrendelhető Fűzfa Balázsnál fuzfa.balazs@chello.hu

Cs. Bogyó Katalin

KIT Hírlevél a blogon

Kedves Kollégák!

Blogunkon gyakran utalunk a KIT (Könyvtár Információ Társadalom) Hírlevélben megjelent hírekre, szemlékre, kommentárokra. Mostantól a blog bal oldalsávjában – a könnyebb elérhetőség kedvéért – elhelyeztünk egy KIT dobozt, benne a legaktuálisabb KIT Hírlevél összes hírével.

Ha azonban valaki közvetlenül szeretné a postaládájába kapni a hírlevelet, javaslom, neve és e-mail címe megadásával iratkozzon fel a KIT weboldalán: http://www.kithirlevel.hu

Ugyancsak a weboldalon oldalon lehet és érdemes az archívumban  böngészni, amely közel 13.000 hírt tartalmaz, 2002-től. Ezen az oldalon a hírlevelek megjelenésük után néhány nappal olvashatók.

Jó olvasgatást!

Üdvözlettel,
Cs. Bogyó Katalin