Állásfoglalások honlapunkon

Kedves Kollégák!

Szeretnénk felhívni a figyelmet  honlapunkon a Dokumentumok között található Állásfoglalások menüpontra, ahová a  mai napon felkerült az Állásfoglalások az iskolai könyvtárüggyel kapcsolatban című háttéranyag, amelyet a Könyvtárostanárok Egyesületének elnöksége az Országos könyvtárügyi konferenciára  állított össze, s amely szélesebb körű egyeztetése, továbbfejlesztése a konferencia után kezdődik el.

A Könyvtárügyi konferenciáról további részletek itt találhatók: http://mke.info.hu/blog/2012/10/orszagos-konyvtarugyi-konferencia-2012-november-22-23/

A KTE állásfoglalásai – új közoktatási törvény, életpályamodell tervezetek

Kedves Kollégák!

2010. december 3-án a Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapjára felkerültek az új közoktatási törvény tervezet és a pedagógusok életpályamodellje tervezet vitaanyagai, amelyekre 2010. december 30-ig várták a szövegszerű, tényleges javaslatokat. December 15-ig kértük és vártuk a kollégák hozzászólásait, észrevételeit, s ezúton hálásan köszönjük, hogy sokan segítségünkre voltak állásfoglalásaink kialakításában.

A Könyvtárostanárok Egyesülete az alábbi állásfoglalásokat továbbította 2010. december 30-án a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkárságára:

A Könyvtárostanárok Egyesületének hozzászólása a Közoktatási törvény koncepciójának vitaanyagához

A Könyvtárostanárok Egyesületének hozzászólása A pedagógusok életpálya-modellje törvénykoncepcióhoz

Üdvözlettel,

a KTE elnöksége

Tisztelt Szerkesztő Úr!

Kedves KTE Tagok! Kedves Kollégák!

Mivel a napilapoknál az idő fontos tényező, tovább nem vártunk a hozzászólásokkal. Az alábbi levelet fogalmaztuk meg a szerkesztőknek (előzmények):

Tisztelt Szerkesztő Úr!

Az alábbi cikkel kapcsolatban szeretnénk észrevételeket tenni: Farkas Melinda: Pedagógusokból könyvtárosok? In: Magyar Nemzet, 2010. 313. sz., 4. p.

A cikkben említett pedagóguséletpálya-modell munkaanyagát Egyesületünk eddig még nem láthatta, így nem tudjuk, hogy a könyvtárosokat érintő rész a munkaanyagból vagy az újságírótól származik-e. Szeretnénk viszont egy félreértésre felhívni a figyelmet, és kérni, hogy valamilyen módon ezt javítsák.

Azok a pedagógusok, akik esetleg nem mennek át a minősítő vizsgán, nem lehetnek könyvtárosok, így könyvtáros asszisztensek sem, mert az a munkakör könyvtáros szakképzettséghez kötött. Másrészt a könyvtáros asszisztens nem kötelező munkakör, így nagyon kevés iskolában alkalmaznak ilyen szakembereket, pedig nagy szükség lenne rájuk a könyvtárostanárok munkájának támogatásában.

Mindemellett a cikk címválasztása sértő a könyvtárosokra és különösen az iskolákban dolgozó könyvtárostanárokra nézve. A cím egyértelműen alacsonyabb rangúnak állítja be a könyvtáros munkakört, a könyvtáros szakmát, miközben ők a más szakos pedagógusokkal együttműködve, velük egyenrangú szerepben nélkülözhetetlen feladatokat látnak el az iskolákban (olvasóvá nevelés, információs műveltség fejlesztése, egész életen át tartó tanulásra való felkészítés, kulturális programok szervezése, tehetséggondozás …)

Így kérjük és javasoljuk, hogy ismerjék meg a könyvtárostanárok és a könyvtáros asszisztensek munkáját, problémáit, és lapukban olvasóik figyelmét is hívják fel rájuk. Önökre sokan figyelnek, a fenti írást is sokan átvették, így különösen fontos, hogy szakmánkról is reálisan írjanak. Az életpálya-modell kapcsán pedig különösen érdekes, hogy a két szakma határán működő pedagógusok életpályáján milyen lehetőségek lesznek majd.

A következő intézményekben könyvtárostanárt és könyvtáros asszisztenst is alkalmaznak, így interjúra, tájékozódásra ajánljuk a kollégákat és könyvtáraikat:

– Árpád Gimnázium, 1034 Budapest, Nagyszombat u. 19., könyvtárostanár: Rónyai Tünde

– Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium, 1093 Budapest, Lónyay utca 4/c-8., könyvtárostanár: Tóth Viktória

Továbbá figyelmükbe ajánljuk Egyesületünk honlapját, melynek segítségével tájékozódhatnak az iskolai könyvtárak magyarországi helyzete és problémái felől.

Együttműködésünket ajánlva:

A Könyvtárostanárok Egyesületének tagjai nevében:

Dömsödy Andrea
szakmai alelnök
06-1-323-55-55
06-30-552-66-49
http://www.ktep.hu

Pedagógusból könyvtáros? Várjuk a véleményeket!

Kedves Kollégák! Kedves KTE tagok!

Már bizonyára sokan olvastátok a napisajtóban a pedagógus-életpályamodellről szóló híradásokat.
Sajnálatos módon két helyen is ezekben az írásokban a könyvtáros, könyvtárosasszisztens munkát negatív színben tüntetik fel és nem veszik figyelembe, hogy a munkakör betöltéséhez speciális szakvégzettség szükséges.

Mit gondoltok? Hogyan kellene reagálni?

Várjuk a gyors véleményeket, hogy Egyesületünk a tagsággal egyetértésben reagálhasson.

Az említett írások:

Farkas Melinda: Pedagógusokból könyvtárosok? In: Magyar Nemzet, 2010. 313. sz., 4. p.

Könyvtárosok lehetnek a megbukott tanárokból In: Mucsi Csaba
főszerk.): Híradó online, Bp., MTV, 2010.11.17. URL: http://www.hirado.hu/Hirek/2010/11/17/05/Konyvtarosok_lehetnek_a_megbukott_tanarokbol.aspx Utolsó letöltés: 2010.11.19.

Köszönettel:
A Könyvtárostanárok Egyesületének elnöksége