Korszerű könyvtár 2011. május

Kedves Kollégák!

Megjelent a Korszerű könyvtár 2011. májusi kiegészítő füzete. Benne többek között:

– Petri Ágnes – Andrási Zoltánné – Kiséri Péterné: Iskolai könyvtárat építettünk! Egy iskolai könyvtári pályázat nyertes munkái A4.9, 17 p.

– Dán Krisztina: Milyen legyen a működőképes könyvtár-pedagógiai program? A dokumentum elkészítésének és folyamatos karbantartásának, gondozásának elvi és gyakorlati szempontjai, B5.11, 24 p.

– Dán Krisztina: Az iskolai könyvtár irattára, B5.12, 8 p.

– Somogyi József: Pillanatfelvétel a magyar könyvtári rendszerről
2011-ben, B7.6, 12 p.

– Szabó László: A számítógép-függőség és játékfüggőség jelei a könyvtárhasználatban, F4.4, 7 p.

Feltöltődéssel teli önképzést!

Üdvözlettel:

Dömsödy Andrea
iskolai könyvtári szakreferens

Könyvtári Figyelő 2011. évi 1. szám

Kedves Kollégák!

Megjelent a Könyvtári Figyelő 2011. évi 1. száma.

Benne többek között:
– DÖMSÖDY Andrea: Az információs műveltségről alkotott nézetek
– BOGNÁR Noémi Erika – KOZMA Zsófia – TORMÁSI Gabriella – TÓTH Máté: A könyvtári blogok mint virtuális közösségi terek
– NAGY Attila: Lehetünk-e ismét emelkedő nemzet? PISA 2009: eredmények, összefüggések
– FEIMER Ágnes: Fiatalok egyenlő eséllyel: mit tehet a könyvtár? Projektek és példák néhány európai országból

A referátumok között:
– A fiatalok információigényével foglalkozó kutatások nézőpontja
– Felmérés a könyvtárosok pedagógiai ismereteiről
– A lengyel iskolai könyvtárak küzdelme a fennmaradásért
– A diszlexia hatása az információkeresésre
– Fiatalok bevonása a könyvtári állomány alakításába és a szolgáltatások népszerűsítésébe
– Olvasásra nevelés kisgyermekkorban Colorado államban
– Fiúknak tilos a belépés? Új irányok az olvasásra nevelésben

Bővebben: http://ki.oszk.hu/kf/category/57evfolyam/2011-1-szam/

Üdvözlettel:

Dömsödy Andrea
iskolai könyvtári szakreferens

Korszerű könyvtár 2010. novemberi kiegészítő kötet

Kedves Kollégák!

Megjelent a Korszerű könyvtár 2010. novemberi kiegészítő kötetete, benne több iskolai könyvtárat értintő írással:

  • Szakmári Klára: Állományvédelem az iskolai könyvtárban a jogszabályi, helyi szabályozók és az intézményi együttműködés segítségével
  • Hársas Oszkárné: Környezeti nevelés a könyvtár terein belül és kívül
  • Dömsödy Andrea: Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja 2010-ben
  • Dán Krisztina: Jeles napok, évfordulók az iskolai könyvtárban a 2010-2011. tanévben : módszertani ajánlás 

 

Üdvözlettel:
Cs. Bogyó Katalin

Korszerű Könyvtár 2010. augusztus

Kedves Kollégák!

Megjelent a Korszerű könyvtár 2010. augusztusi kiegészítő kötete.

Benne többek között:

– Gosztonyi Enikő – Fehér Miklós: Tőmondatokban a TIOP és TÁMOP pályázatokról, A projektötlettől a pályázat benyújtásáig
– Nagy Erzsébet Viktória: A könyvtáros megjelenése a magyar és világirodalmi alkotásokban
– Dán Krisztina: Az állományelemzés mint a gyűjtemény fejlesztésének lényeges eleme és feltétele
– Fehér Miklós – Szabó László István: E-könyvek (elektronikus könyvek) a modern könyvtárakban
– Dömsödy Andrea: Képzési utak, lehetőségek iskolai könyvtárosoknak
– Gráberné Bősze Klára: Iskolatörténet könyvtári dokumentációs bázison

Üdvözlettel:
Dömsödy Andrea
iskolai könyvtári szakreferens

Oktatási és Kulturális Közlöny 2010. évi 10. száma

Kedves Kollégák!

2010. április 13-án megjelent az Oktatási és Kulturális Közlöny 2010. évi 10. száma.

Benne:

– 30/2010. Korm. rend. az egyházi fenntartók kiegészítő támogatásáról
– 5/2010 EüM Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanácsról
– 2/2010 SZMM rend. a felnőttképzési tevékenységgel kapcsolatban
– 2/2010 MeHVM rend. a kisebbségi támogatásokról
– 13/2008 SZMM rendelet módosításáról (szakképzési hozzájárulás)
– határozatok
– közlemények
— Heves megyei szaktanácsadók jegyzéke (köztük 2 iskolai könyvtári
szaktanácsadóval)

Teljes szöveg:
http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2010/10.pdf

Üdvözlettel:
Dömsödy Andrea
OPKM

Hírek a Mérei Intézetből

Kedves Kollégák!

 Mire ismét fölvesszük a szokásos lendületet a lapozó már elérhető lesz : http://www.fppti.hu/konyvtar/ajanlo/lapozo  

Ezen a napon délután indul a következő 50+ felhasználóképzés pedagógusoknak sorozat a Mérei Intézetben Murányi Adrienn vezetésével.

Szerdán két programot is kínálunk: a gyakorlóiskolák könyvtárostanárait várjuk az Ady E. Fővárosi Gyakorló Iskola könyvtárába szerdán 17-én 10 órára. Témánk a szakfelügyeleti vizsgálat jelentése, tapasztalatai.

Ugyancsak szerdán 17-én 19 órai kezdettel lesz ismét a Mérei Filmklub: http://www.fppti.hu/mfpihirado/hirek/filmklub.html

Pénteken délután a legkisebbek, az 5-6.évfolyamosok számára meghirdetett Győri Gáspár verseny lesz a Kós Károly Ének-Zene Tagozatos Általános Iskola könyvtárában 13 órától. Témája: Budapest zenéje – a zene Budapestje

Pénteken lesz a következő szoftver ügyelet! 13 órától várjuk az érdeklődőket az Intézet könyvtárába: SZIRÉN, Szikla, Huntéka… Ha gondja van, mi segítünk!

Szép hetet kíván

 Hock Zsuzsanna
Könyvtárvezető – könyvtárpedagógiai szakértő
közoktatási szakértő

Oktatási és Kulturális Közlöny 2010. 7.

Kedves Kollégák!

2010. március 5-én megjelent az Oktatási és Kulturális Közlöny 2010. 7. száma.

Benne:

– 277/1997-es Korm. rend. módosítása a ped. továbbképzésről, oklevélről, engedélyről, továbbképzési jegyzék

Egységbe foglalt szöveg:

– Az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006-os rendelet módosítása pl.: rendszeresen ellenőrzi a szakértői tevékenységet

– 2/2010 OKM rend. a muzeális intézmények működési engedélyéről benne a múzeumi könyvtárakról is

– 4/2010 OKM rend. a pedagógiai szakszolgálatokról pl.: a szükséges könyvtári dokumentumokról

– Bibliotéka Emlékérem és más díjak

A teljes közlöny:

http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2010/7.pdf

Üdvözlettel:

Dömsödy Andrea
iskolai könyvtári szakreferens
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 49.
domsody.andrea@opkm.hu
06-1-323-55-55

Hírek a Mérei Intézetből

Kedves Kollégák!

Találkozási alkalmakban is gazdag hetünk lesz! A rendezvények zömmel a Pedagógiai Szakkönyvtárban ( 1088 Vas u. 8-10.) lesznek.

Kedden (márc. 9.) 15 órától kezdődik a Mérei Akadémia, ahol Sonkoly Gábor , az ELTE tanszékvezető egyetemi docense beszél majd a kulturális örökség tudomány és gyakorlat közti kapcsolatáról. A programot főként a történelemtanároknak, magyartanároknak, művésztanároknak és természetesen minden érdeklődőnek , könyvtárostanárnak ajánljuk! 

Szerdán (márc. 10.) 14 órától az EZ IS AZ IS klub keretében húsvéti készülődést ígér Szakmári Klára könyvtárostanár.

Pénteken (márc. 12.) 13 órától várjuk konzultációra a Kézfogás kör keretében a pályakezdőket, a bizonytalankodókat és a megújulni vágyókat.

Mellékelem a lapozót… Köszönöm a kollégáimnak és Szepesi Hajnalnak a lelkes munkát. Lapozó

Szép Ünnepi pillanatokat kívánok!

Hock Zsuzsanna