„Segített a könyv, a mese” – biblioterápiai konferencia

Mindenki figyelmébe ajánlom a

„Segített a könyv, a mese” Biblioterápiai konferenciát,

mely a Magyar Olvasástársaság szervezésében
a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával rendeznek meg

Nyíregyházán, 2014. május 16-án

A Jelentkezési lap és a részletes program letölthető az alábbi helyről:

http://www.hunra.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1129:segitett-a-koenyv-a-mese-biblioterapiai-konferencia&catid=71:biblioterapiai-konferencia-2014-nyiregyhaza&Itemid=112

(utolsó letöltés: 2014. ápr. 10. 12:51)

A olvasás sokfélesége – HUNRA konferencia

Kedves Kollégák!

A Magyar Olvasástársaság programjára hívom fel a figyelmet, mely 2012. június 1-2-án lesz az “Az olvasás sokfélesége” – konferencia az olvasás népszerűsítéséért címmel a.

A helyszínekről, a részletes programokról és az előadások absztraktjairól itt tájékozódhatnak:
http://www.hunra.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1021:az-olvasas-sokfelesege-konferencia-az-olvasas-nepszersiteseert&catid=68:budapest-2012-06&Itemid=112

Üdvözlettel:

Szakmári Klára
a KTE elnöke

 

Üdvözöljük a 20 éves HUNRÁ-t!

20_eves_a_HUNRA
20 éves a HUNRA
Az ünnepi megemlékezésről Szakmári Klára, a KTE elnöke számolt be.
Győri János elnök köszöntője és bevezetője után dr. Csányi Vilmos akadémikus előadására került sor: Hogyan befolyásolja az írás a társadalmakat? címmel.
Nagyon élvezetes és szemléletes példákon jutottunk el a közösséggé szerveződés, a közös tevékenységek, hiedelmek, tudások, célok megfogalmazásától a kommunikációs és konstrukciós képességekig, melyek az emberi közösség sajátosságai. A mesélés, mint gondolkodási és kifejezési konstrukció, mely újrateremti a világot – az egyénen belül és kívül. Hogyan alakul ki a nyelv, milyen szerepe van a gondolkodásnak és a gondolatok kicserélésének, a hallásnak és a tanulásnak a hálózatokhoz, a megértéshez és a tudáshoz. Hogyan alakul át a mesélés az írás által szövegkonstrukcióvá, és mit tesz a szöveg olvasása az értelmezés, tárolás, kombinálás komplex struktúráival. Miért fontos a beszélgetés, az olvasás, a nyelvek tanulása 2-3 éves korban, a kultúra átadása, a művelődési minták átadása a szűkebb és tágabb közösségen belül.
Ezek után egy kisfiú Kányádi Sándor Mesék meséjét mondta el, majd a Szent István Gimnázium diákjai olvastak fel Kányádi verseket – köszöntésül.
Ezt követően a HUNRA éves közgyűlése zajlott, elnöki és ellenőrző elnöki beszámolóval, pénzügyi beszámolóval és vitával. A közgyűlés újra Gombos Pétert választotta meg alelnöknek, mivel lejárt a mandátuma.
Majd a szombathelyi Az olvasás össztantárgyi feladat című konferencia anyagának megszerkesztett kötetét mutatták be, adták át köszönetül a benne oroszlánrészt vállalóknak.
Időközben megérkezett dr. Csépe Valéria akadémikus, aki a Hogyan váljunk olvasóvá? Az agy, az iskola és a tágabb környezet címmel mutatta be azokat a biológiai-biokémiai és társadalmi kutatási eredményeket, amelyek végigkísérik az olvasás tanulását, a szövegértést és a szöveg értelmezését. Milyen szakaszai vannak az olvasás tanulásának, melyik szakaszban mire kell(ene) helyezni a hangsúlyt, hogyan érhetünk el jobb eredményeket? Mi az oka a diszlexiának, milyen hiedelmeket kell leküzdeni ezzel kapcsolatban tanárnak-diáknak-szülőnek?
A komoly tudományos kérdések után következett az ünnepélyes születésnapi köszöntő, visszaemlékezéssel, baráti beszélgetéssel, a legfontosabb történések, eredmények felidézésével.
A Könyvtárostanárok Egyesülete nevében további sikeres munkát és együttműködést kívánunk!

Tapasztalatcsere – népmese-napi felhívás

Kedves Kollégák!

A VII. Országos Népmese Konferenciának 2011. szeptember 23-24-án Eger ad otthont. A  konferencia fő szervezője a HUNRA ,  társszervező ebben az esztendőben a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, az Eszterházy Károly Főiskola Központi Könyvtára és a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda.

A konferencia folyamatosan bővülő honlapja elérhető a http://nepmesenapja2011.ektf.hu címről.  Itt találtuk az alábbiakban olvasható Tapasztalatcsere című felhívást, amelyet sok szeretettel ajánlunk szíves figyelmükbe!

Üdvözlettel,
Cs. Bogyó Katalin

Felhívás

Tisztelt meseolvasók, mesemondók, meserajongók!

Ugye sok felejthetetlen élménnyel, rengeteg tapasztalattal ajándékozták már meg mesehallgató gyermekei, unokái, növendékei … És továbbadta ezeket?

Rohanó mindennapjainkban egyre kevesebb az időnk egymásra – a nagycsalád generációi külön háztartásban élnek – s élményeinket, tapasztalatainkat egyre ritkábban tudjuk megosztani egymással, áthagyományozni az ifjabb generációkra.

Most arra kérjük, tegye meg ezt, segítsen … a nagyobb családnak, azoknak, akiknek gyermekkorukban nem meséltek, vagy nem is sejtik, milyen fontos ez gyermekeiknek!

Ez évi népmese-napunk témája a népmeséknek, mondókáknak, dúdolóknak a kisgyermekek fejlődésében, fejlesztésében betöltött szerepe.

•Várjuk saját történeteit, tapasztalatait, beszámolóit, megélt, mesemondással, népmesével, korai fejlesztéssel kapcsolatos élményeiről, örömeiről, annak eredményességéről, vagy akár kudarcairól is!
•”Amikor a mesében élünk: mesemondók meg hallgatók” alcímmel pedig, virtuális fotóadatbázisunk kiállítója lehet, ha beküldi és engedélyezi saját „mesevarázslatuk” közzétételét.

Tapasztalatait, történeteit és beszkennelt képeit a következő címre várjuk:

Tamásné Fekete Adrienn – tamas@ektf.hu
Eszterházy Károly Főiskola, Központi Könyvtár

A fotókat beküldő hozzájárul a fénykép archiválásához és a Magyar Olvasástársaság által történő nonprofit célú ingyenes felhasználásához (honlapon történő közzététel, a HUNRA kiadványaiban, marketing-anyagaiban való megjelentetés).

(forrás: http://nepmesenapja2011.ektf.hu/tapasztalatcsere/)

Előzmények blogunkon: A népmese napja 2011 – felhívás

Szombathely – százféle program! Beszámoló a HUNRA konferenciáról

Kedves Kollégák!

Az olvasás össztantárgyi feladat címmel rendezett a Magyar Olvasástársaság konferenciát 2011. május 13-14-én Szombathelyen. Könyvtárostanárok is részt vettek a konferencián hallgatóként és előadóként, köztük Szakmári Klára, egyesületünk elnöke és Dömsödy Andrea alelnök is. A következőkben Orbán Gizella kolléganőnk és Szakmári Klára beszámolóját olvashatják az emlékezetes két napról:

Szombathely – százféle program!
HUNRA konferencia 2011. május 13-14.

A konferencia címe: Az olvasás össztantárgyi feladat volt. Tudósításunk célja csak a felvillantás, a figyelem felkeltése. Egyrészt lehetetlen az összes előadás mindegyikét meghallgatni egy nap alatt, négy szekcióban…. Másrészt a HUNRA honlapján elérhetők lesznek az előadások prezentációi, ill. összefoglalói, az NKA támogatásával pedig kötet születik majd a témáról.

Most csak egy-egy előadásra hívnám fel a figyelmet a pénteki napról: A NAT 2011. megújulásának főbb irányairól és az olvasásfejlesztés feladatairól. Különösen élvezetes és emlékezetes volt dr. Kálmán Attila, aki a matematika tanítás kapcsán és Baranyai József, aki a biológia szaktárgy kapcsán mutatta be nagyon szellemesen az olvasástanítás-olvastatás lehetőségeit, eredményeit. Fűzfa Balázs és Fenyő D. György pedig az irodalomtanítás szemszögéből vetettek fel új szempontokat, módszereket. olvasásának folytatása

Jelentkezés a HUNRA konferenciára

Kedves Kollégák!
 
Mint korábbi bejegyzésünkben már beszámoltunk róla, a Magyar Olvasástársaság (HUNRA) a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központtal, a Berzsenyi Dániel Könyvtárral, a SEK Egyetemi Könyvtárával, a Könyvtárostanárok Egyesületével összefogva „Az olvasás össztantárgyi feladat” címmel 2011. május 13-14-én országos szakmai konferenciát szervez Szombathelyen.
 
A május 14-i szekciónapon több könyvtárostanár kollégánk is tart előadást (pl. Hoc Zsuzsanna, Dömsödy Andrea, Szakmári Klára, Nyírő Gizella), amelyek fokozott érdekődésre tarthatnak számot.
A rendezvény ingyenes, de a férőhelyek korlátozott száma miatt a jelentkezések elfogadása beérkezésük sorrendjében történik. Jelentkezni lehet a KTE honlapján: http://www.ktep.hu/hunrakonf2011
 
 
Üdvözlettel,
Cs. Bogyó Katalin

Az olvasás össztantárgyi feladat – program

Kedves Kollégák!

Az olvasás össztantárgyi feladat címmel tettük közzé a Magyar Olvasástársaság konferencia-elhívását blogunkon. Összeállt a konferencia részletes programja, amely elérhető a HUNRA honlapjáról. Az előadók között könyvtárostanár kollégáinkat is felfedezhetjük, a konferencia előadásai, gyakorlatai pedig érinthetik mindennapi könyvtár-pedagógiai gyakorlatunkat is. Aki csak teheti, látogasson el Szombathelyre 2011. május 13-14-én!

Felhívás

Program

Az olvasás össztantárgyi feladat – konferenciafelhívás

Kedves Kollégák!

A HUNRA Magyar Olvasástársaság a NymE Savaria Egyetemi Központtal, a Berzsenyi Dániel Könyvtárral, a SEK Egyetemi Könyvtárával, a Könyvtárostanárok Egyesületével összefogva „Az olvasás össztantárgyi feladat” címmel 2011. május 13-14-én országos szakmai konferenciát szervez Szombathelyen. (letölthető felhívás)

A kétszer félnaposra tervezett szakmai programban péntek délután (május 13.) plenáris előadások sorát hallgatjuk és vitatjuk majd meg, szombat délelőtt pedig (május 14.) 8.30 és 13.00 között a szekciókban folytatjuk a téma kifejtését. Szakmai programunkra főként gyakorló pedagógusok és könyvtárosok jó gyakorlatának, kísérleteinek bemutatását várjuk. Az említett fő témán belül az alábbi témakörökben lehet előadással, szekciószervezési javaslattal jelentkezni:

  1.  A NAT, a kormányrendeletek, tantervek szövegértéssel kapcsolatos irányelvei
  2.  Olvasásfejlesztés és tehetséggondozás
  3. Olvasásfejlesztés, szakszöveg olvasása – a szakórákon
  4. A könyvtár szerepe az olvasásfejlesztésben (szakkönyvek, szakfolyóiratok, internet)
  5. Mérések, teszteljárások, kutatásmódszertan
  6. Sikeres fejlesztési módszerek az iskolán kívül
  7. Olvasásfejlesztés és szakképzés

Az előadások 20 percesek. Az előadásokon túl – érdeklődés esetén – lehetőséget szeretnénk nyújtani minden pedagógusnak és könyvtárosnak, hogy amennyiben kipróbált, sikeres olvasásfejlesztési módszerről szeretne hírt adni, ezt műhelymunka keretén belül megtehesse.

Jelentkezés és tartalmi kivonatok

A jelentkezés feltétele a téma, az előadás vagy műhelymunka címe, max. fél oldalas (900 karakteres) összefoglaló leírása. A jelentkezések beérkezésének határideje: 2011. február 10., a jelentkezéseket a konferencia.hunra@gmail.com címre várjuk. Az e-mail üzenetrészében a következő adatokat kérjük megadni: név, munkahely, e-mail cím, postacím, telefonszám, továbbá előadási szándék esetén az előadás címe. Az előadás vagy műhelymunka tartalmi kivonatát névtelenül kell az üzenethez csatolni MS-Word és PDF formátumban. Az elfogadott előadások és műhelymunkák tartalmi kivonatai legkésőbb 2011. március 1-től lesznek láthatóak a konferencia honlapján (www.hunra.hu). Az előadókat az elbírálásról e-mailben is értesítjük.

olvasásának folytatása