Az EU oktatásért felelős minisztereinek az iskolai könyvtárügyről

A Könyvtárostanárok Egyesülete az iskolai könyvtárosok szakmai szervezetének 25 éves jubileumi évében, Magyarország soros Európai Uniós elnökségéhez kapcsolódóan nyílt levélben fordul az EU oktatásért felelős minisztereihez annak érdekében, hogy az iskolai könyvtárakra irányítsa figyelmüket.

Tisztelt Miniszter Asszonyok, Miniszter Urak!

Engedjék meg, hogy Magyarország Uniós elnöki szerepe alkalmából levéllel forduljunk Önökhöz, az uniós tagországok iskolai könyvtárai érdekében.

E levél aláírói, a magyar Könyvtárostanárok Egyesülete tagjai meggyőződéssel vallják, hogy Európa jövője nagyban függ az Európai Unió 2007 – 2013 között érvényes oktatási – képzési stratégiájának minél eredményesebb végrehajtásától. Meggyőződéssel valljuk azt is, hogy a Stratégia központi gondolatát, vezéreszméjét képező élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak elsajátítását a leghatékonyabban az iskola képes megalapozni. Saját szakmai tapasztalatainkra alapozva meggyőződéssel valljuk, hogy ennek az alapozó pedagógiai folyamatnak az iskolán belül igen fontos műhelyei az iskolai könyvtárak. Végül hisszük és valljuk, hogy az iskolai könyvtárak csak akkor lesznek képesek az Európai Unió oktatási – képzési stratégiájából rájuk háruló feladatokat hatékonyan és eredményesen megvalósítani, ha fejlesztésüket, könyvtári potenciáljuk és pedagógiai szerepük erősítését kiemelt feladatként célozzák meg a tagországok oktatásfejlesztési koncepciói.

olvasásának folytatása