GONDOLATOK A KÖNYVTÁRRÓL egy esztendőre

Szeretném megosztani mindenkivel a Hargita megyei magyar iskolakönyvtárosok blogján található könyvtári gondolatokat. Borbé Levente, a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium könyvtárosa által összeállítás elérhető az alábbi linken: http://hriskkonyvtaros.blogspot.ro/2015/12/gondolatok-konyvtarrol-egy-esztendore.html

10 éves a KAMIKA

2016-ban ünnepli fennállásának 10. évfordulóját a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány. Az ezzel kapcsolatos eseményeket honlapukon (www.kamika.hu) és facebook-oldalukon folyamatosan közzéteszik!
Az alapítvány 2015-ös működéséről készült összefoglaló a mellékelt linkről érhető el:

Click to access KAMIKA_2015.pdf

KELLO iskolai könyvtárfejlesztés – levél

A KTE vezetősége által megfogalmazott és Tőczik Zsoltnak a KELLO Nonprofit Kft ügyvezető igazgatójának is elküldött,  az iskolai könyvtárfejlesztéssel kapcsolatos levél teljes terjedelmében itt olvasható. 

 

Tisztelt Tőczik Zsolt Úr!

A Könyvtárostanárok Egyesülete a könyvtárostanárok és az iskolai könyvtárosok közössége nevében kéri, hogy szíveskedjen tájékoztatást adni a 2014-15.tanévi tankönyvrendelés után a  16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet, 25. § (1) bekezdése alapján az

  • iskolai könyvtárfejlesztésre fordítható összegről
  • felhasználási módjáról,
  • felhasználás idejéről.

A hivatkozott rendelet értelmében, a Könyvtárellátó a tankönyvterjesztéssel összefüggésben felmerült kiadásai és a közfeladata ellátásának költségei levonását követően a fennmaradó összeget iskolai könyvtárfejlesztésre fordítja.

A  2014-15.tanévi évi tankönyvrendelés elszámolása már befejeződött (és azóta már megtörtént a 2015-16. tanévi tankönyvrendelés, a tankönyvek kiszállítása is), azonban a közvélemény, az oktatási intézmények fenntartói, az intézmények, a tankönyvfelelősök illetve a könyvtárostanárok eddig az iskolánként  fejlesztésre fordítható összegről tájékoztatást még nem kaptak. A KTE még júliusban fordult Önhöz ez ügyben, egy hivatalos levélben, de választ nem kaptunk!

Jelenleg (2015.szeptember 19-én) a https://konyvtarfejlesztes.kello.hu/ felületen még a korábbi, 2013.évi összeg 2015. évi felhasználásáról szóló tájékoztató található.

Egyúttal jelezzük, hogy várjuk visszajelzését arra is, hogy a 2015.február 2-án elküldött levelünkben felvetett problémákat milyen módon kívánják figyelembe venni a 2014.évi tankönyvrendelési összeg felhasználási módjának biztosítása során. E szakmai összeállításban[1] megfogalmazott problémák körének orvoslása hatékonyan segítené az iskolai könyvtárak számára a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 164.§(1) és 167.§(1) bekezdésében megfogalmazott feladatok ellátását!

Szeretnénk további javaslattal is élni. Nyilván Ön előtt is ismert, hogy 2015 szeptemberében megjelent A magyar helyesírás szabályai c. kiadvány 12. kiadása, amely az MTA  által átdolgozott helyesírási szabályokat tartalmazza, s várható az új Helyesírási szótár megjelenése is. Ezen kiadványok használatát az 51/2012.(XII.21.) sz. EMMI rendelet a magyar nyelv és irodalom tantárgyban kötelezően előírja, valamint az érettségi vizsga részletes szabályait tartalmazó 40/2002. (V. 24.) OM rendelet a magyar nyelv és irodalom tantárgy követelményeiben tartalmazza. Mindemellett az érettségi vizsgán a vizsgát szervező intézménynek megfelelő példányszámban biztosítania kell[2] a Helyesírási szótárt. Mivel az oktatási intézményekben már az új szabályzat alapján történik az oktatás, így elengedhetetlen, hogy ezen kiadványok új kiadásai is megfelelő példányszámban rendelkezésre álljanak az iskolákban. Ezért kérjük, hogy a könyvtárfejlesztési keret terhére rendelhető kiadványok körébe, nem limitált példányszámban ezek a kiadványok is kerüljenek bele!

Ezen levelünket eljuttatjuk az EMMI Oktatási Államtitkárságára, az OH érettségiért felelős főosztályára és a KLIK Központjába is.

Tisztelettel várjuk válaszát,

Szakmári Klára

KTE elnöke

Budapest, 2015. szeptember 25.

[1] A KELLO iskolai könyvtári állománygyarapításra biztosított összeg felhasználásáról, Bp., KTE, 2015.02.02 3 p.

http://www.ktep.hu/sites/default/files/KELLO_iskolai_konyvtarfejlesztes_megvalosulasrol_Czunyine.pdf  Utolsó letöltés 2015.szeptember 19

[2] A magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga leírása http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/magyar_nyelv_es_irodalom_vl_2017.pdf  Utolsó letöltés 2015.szeptember 19.

 

Olvasásra ajánlom!

Tallózás a KIT Hírlevél 2014/2.  és a Könyv és Nevelés 2013/3. számából

Iskolai könyvtár — közkönyvtár iskolában?!

‘Némely könyvtáros körökben valóban szívósan tartja magát ez az értékítélet. Az iskolai könyvtárosok zömének véleménye viszont éppen a ‘semmiben nem különbözik a többi könyvtáraktól’ kérdésében tér el homlokegyenest a kitűnő könyvtári szakértő által (is) megfogalmazottaktól.

A cikk egésze: http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=iskolai_konyvtar_–_kozkonyvtar_iskolaban

 

Emőd Teréz: Biblioterápia és nevelés
http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/biblioterapia_es_neveles

 

Steklács János – Szabó Ildikó: Olvasási stratégiák megjelenése a kerettantervben, az olvasás értékelésében és egy készülő munkafüzetcsaládban
http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/olvasasi_strategiak_megjelenese_a_kerettantervben_az_olvasas_ertekeleseben_es_egy_keszulo_munkafuzetcsaladban

Olvasásra ajánlom!

A KIT Hírlevél hetente szállít friss híreket információs és könyvtári szakemberek számára. Ha megnyerte tetszését, böngésszen a hírek között, rendelje meg a lapot itt: http://www.kithirlevel.hu és ajánlja a lapot kollégáinak, ismerőseinek is.

Mit tesz gyerekeinkért a könyvtár? (olvasóink szavazatára)
A könyvtárosok nagy szolgálatot tesznek a gyerekek literális nevelésében, annak ellenére, hogy költségcsökkentések sújtják őket egész Nagy-Britanniában. A könyvtárak a társadalmi egyenlőséget szolgálják, hozzáférést könyvekhez és könyvtárosokhoz, s mindezt biztonság…

A cikk egésze: http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=mit_tesz_gyerekeinkert_a_konyvtar_olvasoink_szavazatara

 

Funkcionális IT-oktatás gyerekeknek — nagyszülők és a történelem ürügyén
A norvégiai Krakeroy Általános Iskolában újszerű könyvtárpedagógiai módszert dolgoztak ki. Ennek célja, hogy megtanítson a megfelelő források megkeresésére, kiválasztására és értékelésére. Ezen keresztül azt is tanítja a tanulóknak, hogyan kell tényekről fogalmazást …

A cikk egésze: http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=funkcionalis_it-oktatas_gyerekeknek_–_nagyszulok_es_a_tortenelem_urugyen

 

Krúdy Open Book – Toronykönyvtár az iskolában
A diákok és a pedagógusok összefogásával megnyílt az Open Book Torony a győri intézmény aulájában. A toronykönyvtár főleg a diákok irodalmi érdeklődés i körét szolgálja, de megtalálhatók a tanulmányokhoz szükséges kötelező irodalmak is. A könyvtárhasználatnak csak e…

A cikk egésze: http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=krudy_open_book_-_toronykonyvtar_az_iskolaban

 

Elhivatottság — egy helsinki tanítóképzős diák sorai
Miért szeretnék pedagógus lenni? — ‘Számomra nem volt nehéz tanárrá válni. Tulajdonképpen nem is választás volt, inkább egy folyamat, a gyermekkori álom kiteljesedése felnőtt célkitűzéssé. Több pedagógus is van a csal ádban, a tanítás a véremben van. Most, végzősként, …

A cikk egésze: http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=elhivatottsag_–_egy_helsinki_tanitokepzos_diak_sorai

Olvasásra ajánlom!

A KIT Hírlevél hetente szállít friss híreket információs és könyvtári szakemberek számára. Rendszeresen ajánlok az írások közül néhányat, és ha megnyerte tetszését, böngésszen a hírek között, rendelje meg a lapot itt: http://www.kithirlevel.hu és ajánlja a lapot kollégáinak, ismerőseinek is.

 

Hova tovább négy óráig? — Bajban a gyerekkönyvtárak — És az iskolaiak?
Az az új szabály, mely szerint a tanulóknak négyig az iskolában kell maradniuk, már az első napokban elnéptelenítette a gyerekkönyvtárakat.
Bajban vannak a gyermekkönyvtárak Vas megyében: éppen hogy csak elkezdődött a tanév, máris érezhetően csökkent látogatóik létszáma…

A cikk egésze: http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=hova_tovabb_negy_oraig_–_bajban_a_gyerekkonyvtarak

 

Milyen hatásuk van az iskolai könyvtáraknak az Egyesült Királyságban? – cikkajánló

Kedves Kollégák!

A KIT Hírlevél  Iskolai könyvtár — brit esetbank a közösségre hatásáról címmel egy számunkra különösen érdekes kutatási projektet ismertet, mely az iskolai könyvtár hatását vizsgálta Angliában, Észak-Írországban, Skóciában és Walesben.

“A vizsgálat kísérleti szakaszának eredményei alátámasztják azt a hipotézist, hogy korreláció fedezhető fel a jó könyvtári ellátás és a tanulók olvasási és információs készségek iránti pozitív viszonya között.” Folytatás

További részletek a projektről: http://humanus.bibl.u-szeged.hu/human/cikk-mokka

A KTE állásfoglalásai az iskolai könyvtárosok alkalmazásával, képzésével kapcsolatban

Egyesületünket egyre többen keresik meg könyvtárostanárok azzal a problémával, hogy az iskolai tantárgyfelosztásra rendszeresített program nem engedi a könyvtárostanárt pedagógus státuszba sorolni. Miközben a jogszabályok szerint és a végzendő munka szerint is a könyvtárostanár pedagógus munkakör. A problémára az alábbi levélben hívtuk fel a KLIK vezetőjének figyelmét. Levelünket a minisztériumba is eljuttatjuk.

A levelek mellett összegyűjtöttük és értelmeztük a vonatkozó jogszabályokat is egy rövid összeállításban.
Részletesen a KTE honlapján olvasható: http://www.ktep.hu/allasfogl