KTE Őszi Szakmai Napja – Iskolai könyvtár változó jogi környezetben

Kedves Kollégák!

A Könyvtárostanárok Egyesülete az Iskolai Könyvtári Világhónap zárásaként ismét megtartja Őszi szakmai napját 2012. november 7-én 10-16 óráig az OFI-PKM Dísztermében (1089 Budapest Könyves Kálmán krt.40), melyre szeretettel várjuk!

Témája: Iskolai könyvtár változó jogi környezetben

A részletes programot itt olvashatják: http://www.ktep.hu/OSZN2012

Ismét átadjuk a KTE Emlékérem kitüntetéseket és pályázatunk eredményhirdetésére is sor kerül: http://www.ktep.hu/_2012papirszh_palyazok

Mivel egyesületünk elnökségének mandátuma lejár, az őszi szakmai napon Közgyűlést és választást is tartunk. A választásról és a jelölésről részletes információk itt: http://www.ktep.hu/tisztujitas2012

Kérjük, részvételi szándékát jelezze a regisztrációs felületen: http://www.ktep.hu/OSZN2012reg

Reméljük, megtiszteli érdeklődésével rendezvényünket!

Szeretettel várjuk!

Szakmári Klára
könyvtárostanár, a KTE elnöke
szklaris@gmail.com

Tanévkezdő kiadvány 2011/2012

Kedves Kollégák!

Megjelent a kormányzati portálon a minisztérium tanévkezdő kiadványa a 2011/2012-es tanévre, benne a könyvtárakat csak az ingyenes tankönyvellátás kapcsán említi. (28-29. p.)

Néhány kiemelt részlet:

– A Közokt. tv. 19. § (6) bekezdésében meghatározott, a pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsolódó költségvetési támogatás megszűnt. (20. p.)

– A 2011/2012. tanév közoktatási tankönyvjegyzékén 3697 féle közismereti tankönyv szerepel. (28 p.)

Jogszabályi változások: olvasásának folytatása

Oktatási és Kulturális Közlöny 2010. évi 13. szám

Kedves Kollégák!

2010. május 13-án megjelent az Oktatási és Kulturális Közlöny 2010. évi 13. száma.

Benne többek között:

– felnőttképzéshez kapcsolódó törvényeket módosító törvény

– 12/2010 OKM rend. A Minősített Könyvtár címről és a Könyvtári Minőségért Díjról
— a cím 5 évre való elnyerésére évente pályázatot írnak ki
— a díj elnyerésére a címet viselő könyvtárak pályázhatnak
— a díjat évente egy könyvtár nyerheti el pályázaton

– 13/2010 OKM rend. a gyógypedagógiai és az osztályfőnöki pótlékról

– 15/2010 OKM rend. a nemzetiségi kieg. támogatásról
— közismereti tankönyvek beszerzését térítik
— iskolai könyvtári állományba kell venni legalább 4 évre

– a miniszter alá tartozó költségvetési szervek besorolásáról
— és azok alapító okiratai

– szakmai vizsgaelnöki és szakmai szakértői névjegyzékek
— Az informatikai szakmacsoportba tartozó szakképesítések
— A Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz tartozó szakképesítések

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2010/13.pdf 

Tisztelettel:

Dömsödy Andrea
iskolai könyvtári szakreferens
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 49.
domsody.andrea@opkm.hu
06-1-323-55-55

Új kulturális szakértői rendelet

Kedves Kollégák! Kedves Könyvtári Szakértők! Kedves Leendő könyvtári szakértők!

A kulturális szakértői igazolvány könyvtári szakterületen feltétele annak, ha valaki iskolai könyvtári szakfelügyelő szeretne lenni. Így jelezném, hogy megjelent a vonatkozó új rendelet, ami feltehetően hamarosan a közlönyben is olvasható lesz. Újdonsága, hogy az eddigi feltételeken túl tanfolyam is szükséges lesz.

19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartásvezetéséről

2. § (1) Kulturális szakértői tevékenységet az folytathat, aki az adott szakterületen rendelkezik
a) e rendelet 1. mellékletében előírt mesterfokozattal és szakképzettséggel vagy egyetemi szintű végzettséggel és szakképzettséggel és
b) a tevékenység megkezdését megelőzően 3 évnél nem régebben szerzett – legalább 5 éves, múzeumi szakterületen legalább 10 éves szakmai gyakorlattal.
(2) Könyvtári szakterületen kulturális szakértői tevékenységet az folytathat, aki az (1) bekezdésben foglalt feltételeket teljesíti, és a kultúráért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter) a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelete szerinti akkreditált könyvtári szakértői tanfolyam jellegű szakmai továbbképzés elvégzéséről tanúsítványt szerzett,
(6) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti szakmai gyakorlati időn az (1) bekezdés a) pontjában megjelölt képzettség megszerzését követően, az adott szakterületen, esetlegesen részszakterületen, szakágban szakmai munka- vagy feladatkörben eltöltött időt kell érteni.

3. § (1) A bejelentés tartalmazza: olvasásának folytatása

Rendeletmódosítás az iskolai könyvtárak működésével kapcsolatban

Az Oktatási Közlöny idei első számában olvasható OKM rendeletmódosításban az iskolai könyvtárak működtetésével és gyűjtőköri szabályzatával kapcsolatos tudnivalók olvashatók:

1. § A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994 (VI. 8.) MKM rendelet (a továbbiakban Rendelet) 6/c. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

” (2) Az iskolai (kollégiumi) könyvtár igénybevételének, működésének szabályait az iskola, kollégium szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni. Az iskolai (kollégiumi) könyvtár állományába csak a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó dokumentum vehető fel. Az iskolai (kollégiumi) könyvtár gyűjtőkörét – a szervezeti és működési szabályzat mellékleteként kiadott – gyűjtőköri szabályzat határozza meg.  A gyűjtőköri szabályzatot – elfogadása előtt –  közoktatási szakértői tevékenység folytatására jogosult szakértővel véleményeztetni kell.  E rendelet 3.  számú melléklete határozza meg azokat az előírásokat, amelyeket minden iskolai (kollégiumi) könyvtár működtetésénél meg kell tartani, illetve, amelyek figyelembevételével és használatával kapcsolatos rendelkezéseket el kell készíteni.”

Forrás: 35/2009. (XI. 18.) OKM rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló

11./1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról

In: Oktatási és Kulturális Közlöny, 2010/1. sz.

(20010. január 7.),  p. 4-5.

A fentiek értelmében tanácsos áttekintenünk és átdolgoznunk, kiegészítenünk (ha kell) a működési dokumentumainkat (iskolai könyvtár működési és használati szabályzata, gyűjtőköri szabályzat) az iskolai könyvtárakban. Ahol a gyűjtőköri szabályzatot nem véleményeztették szakértővel, ott ezeket pótolni kell. Célszerű mindezt az átdolgozás után megtenni. (Új és átdolgozott gyűjtőköri szabályzatokat egyaránt szakértővel véleményeztetni kell.) Az iskolai SZMSZ-ek szükséges kiegészítéseit a fentiekre hivatkozva kezdeményezzük az iskola vezetőségénél, a szükséges dokumentumokat csatolva.

E rendeletmódosításra hivatkozhatunk, ha az iskolai könyvtár állományába tételes leltárral akarják feldolgoztatni az iskola teljes tankönyvtermését, nemcsak a tartós tankönyveket, hanem a támogatott gyerekek tankönyveit, munkatankönyveket, munkafüzeteket is, korlátlan példányban.

A támogatott tankönyvek ugyan az iskola tulajdonát, tankönyvállományát képezik, de nem kell tételes könyvtári nyilvántartásba venni ezeket, elég a csoportos nyilvántartás. Mindezt a tankönyvfelelős tartja nyilván, és az iskola tankönyvgyűjteményéhez tartoznak, külön raktározandók. (Hiszen a tankönyvfelelősnek kell tudnia, hogy a következő évben miből mennyit szükséges rendelnie.)

Munkatankönyv és munkafüzet pedig egyébként sem tartozhat az iskolai könyvtár gyűjtőkörébe, ezt a gyűjtőköri szabályzatoknak is tartalmazniuk kell. Az iskolai könyvtár csak tartós tankönyveket vegyen állományba, a szükséges – körülbelül egy osztálynak, tanulócsoportnak  elegendő – példányszámban. (Szöveggyűjtemények, feladatgyűjtemények, szótárak, térképek, atlaszok, adattárak, táblázatok, egyéb oktatási segédkönyvek, a könyvtár gyűjtőköri szabályzatához csatolt, munkaközösségek által összeállított és elfogadott kötelező és ajánlott olvasmányok jegyzéke szerint beszerzett könyvek, olvasmányok. Célszerű egy sorozatot egy példányban beszerezni helyben használatra az iskolában oktatott minden tankönyvből és tankönyvcsaládból, hogy a gyerekek és tanárok helyben hozzéférhessenek ezekhez, ha szükséges a könyvtárban végzett munkájuk során.)

Ráhangolódás az új tanévre

A vakáció vége felé közeledve az OKM honlapjáról néhány linket ajánlok a figyelmetekbe friss információkkal:

  • A 2008/2009. tanév rendje: >>
  • Tanévkezdő kiadvány 2008/2009: >>
  • Jogszabályváltozások a közoktatásban: >>