ÚJ! – Könyvtárostanárok besorolása

Kedves Kollégák!

Megjelent a nemzeti köznevelési törvény módosítása: http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/5252a3f3e6e4853a96d0acd5cb51c1b19e11ee9e/megtekintes

 Mivel Egyesületünk többszörös írásbeli megkeresésünk ellenére sem kapott hivatalos választ, sem az államtitkárságtól, sem a KLIK-től, ezért újságíróhoz fordultunk, aki a következő választ kapta:

„Az sem világos, hogy a könyvtárostanárok bekerülnek-e szeptembertől a pedagógus I-be, vagy csak 2015 januártól sorolódnak át?

A pedagógushivatást segítő támogatási rendszer bevezetése, ezen belül a béremelés mindenkire vonatkozik, aki  pedagógus munkakörben dolgozik. Így szeptembertől a könyvtárostanárok is a pedagógus I-be kerülnek.

olvasásának folytatása

Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. évi 16. szám

Kedves Kollégák!

Megjelent az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. évi 16. száma.

Benne többek között:

– 2011. évi LXXIV. törvény a közoktatásról szóló törvény módosításáról (a kötelező órák eltöltése tárgyában bekerül a tanórán kívüli foglalkozás, kikerül a kéthavi időkeret)

– 34/2011. (VI. 24.) NEFMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról (az emléknapok, az igazolt és igazolatlan mulasztások, független vizsgabizottság előtti vizsga, megismerő funkciók, viselkedési fejlődési rendellenességű tanulók nevelésének, telephely működése, kötelező nyomtatványok tárgyában)

– A nemzeti erőforrás miniszter közleménye a nyilvános könyvtárak jegyzékéről (helyesbítések és törlések)

– Közlemény korábban akkreditált, egyedi érettségi vizsgatárgyból érettségi vizsga megszervezésének engedélyezéséről

– NEFMI közlemény az alapítási és indítási engedélyt kapott könyvtári képzési programokról (Irodalmi adatbázisok, Az elektronikus könyv)

– 32/2011. (VI. 20.) NEFMI rendelet a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet módosításáról

– 1217/2011. (VI. 28.) Korm. határozat a Budapesti Osztrák Iskola Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról

– 1218/2011. (VI. 28.) Korm. határozat az Osztrák–Magyar Tudományos és Oktatási Kooperációs Akció Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2011/16.pdf

(Forrás: http://www.opkm.hu/?lap=konyvtar/kozlony&dok_id=209)

Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. évi 11. szám

Kedves Kollégák!

2011. május 25-én megjelent az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. évi 11. száma.

Benne többek között:
– A nemzeti erőforrás miniszter 14/2011. (IV. 7.) NEFMI rendelete a nyilvános haszonkölcsönzésért a szerzőt megillető díj megállapításához és felosztásához szükséges adatokról, valamint az adatszolgáltatásra
kötelezett nyilvános könyvtárakról (Az adatszolgáltatási kötelezettségre konkrét könyvtárakat kérnek fel. A  kettős funkciójú iskolai könyvtárakat érintheti.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2011/11.pdf

Tisztelettel:

Dömsödy Andrea
iskolai könyvtári szakreferens

Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. évi 8-10. szám

Kedves Kollégák!

2011. április 26-án megjelent az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. évi 8. száma.
Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2011/8.pdf

—————————–

2011. május 2-án megjelent az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. évi 9. száma.

Benne többek között:
– 6/2011. (III. 8.) NEFMI rendelet egyes oktatási-kulturális tárgyú miniszteri rendeleteknek a naptári napban való határidő-számítással összefüggésben szükséges módosításáról (a tankönyvellátást is érinti néhány határidőhosszabbítás)
– A Magyar Reprográfiai Szövetség közleménye a fénymásolással, vagy más hasonló módon reprográfiára szolgáló eszközökel történő többszörözés után járó (reprográfiai) jogdíjakról (Iskolákban 1200-3600 Ft/hó, ha ellenérték fejében üzemeltetik.)
– A Vidékfejlesztési Minisztérium hatáskörébe tartózó vizsgaelnöki névjegyzék
– Könyvtárostanári állás: Kiskunmajsa, Dózsa Gy. Gimn, Szki. és Koll.

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2011/9.pdf

————————–

2011. május 5-én megjelent az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. évi 10. száma.

Benne többek között:
– 2011. évi XIX. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak lapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosításáról
– 29/2011. (III. 16.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet módosításáról
– Az OSZK, az OIK, a MOL és több más NEFMI által fenntartott intézmény alapító okirata

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2011/10.pdf 

Tisztelettel:

Dömsödy Andrea
iskolai könyvtári szakreferens
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 49.
domsody.andrea@opkm.hu
06-1-323-55-55

Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. évi 7. szám

Kedves Kollégák!

2011. március 31-én megjelent az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. évi 7. száma.

Benne többek között:
– A közigazgatási és igazságügyi miniszter 5/2011. (II. 15.) KIM rendelete az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatásáról
– A vidékfejlesztési miniszter 10/2011. (II. 15.) VM rendelete a 2011.évi iskolatej program szabályozásáról szóló 44/2010. (XII.22.) VM rendelet módosításáról
– Az Oktatási Hivatal Alapító Okirata
– ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleményei pl.: az üzletek és egyéb zenefelhasználók számára “Színházakban, […] könyvtárakban, […] végzett központi háttérzenejellegű gépzene felhasználás (II. fe je zet 15.1. pont) esetén négyzetméterenként és havonta az 1.2. pontban meghatározott szerzői jogdíj 25%-át kell fizetni.”

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2011/7.pdf

Tisztelettel:

Dömsödy Andrea
iskolai könyvtári szakreferens
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 49.
domsody.andrea@opkm.hu
06-1-323-55-55

Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. évi 6. szám

Kedves Kollégák!

2011. március 21-én megjelent az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. évi 6. száma.

Benne többek között:
– 2/2011. (I. 24.) NEFMI rendelet az oktatási és kulturális miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 25/2010. (V. 14.) OKM rendelet módosításáról
– 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet módosításáról*
– NFM tanulmányi versenye: országos közlekedésre nevelési verseny 3. évf., 7. évf.

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2011/6.pdf

Tisztelettel:

Dömsödy Andrea
iskolai könyvtári szakreferens

Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. évi 5. szám

Kedves Kollégák!

2011. február 28-án megjelent az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. évi 5. száma.

Benne többek között:
– A Kormány 1004/2011. (I. 14.) Korm. határozata az Országos Képesítési Keretrendszer létrehozásáról és bevezetéséről
– Az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató Tolna megyei szaktanácsadói listája (iskolai könyvtári, könyvtár-pedagógiai szaktanácsadó nincs a listán)

Teljes szöveg: http://www.kozlonykiado.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2011/5.pdf

Tisztelettel:

Dömsödy Andrea
iskolai könyvtári szakreferens
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 49.
domsody.andrea@opkm.hu
06-1-323-55-55

Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. évi 4. szám

Kedves Kollégák!

2011.február 18-án megjelent az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. évi 4. száma.

Benne többek között:
– 2010.évi CLXVII.törvény a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII.törvény módosításáról
– A Kormány 325/2010. (XII. 27.) Korm. rendelete az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII.23.) Korm. rendelet módosításáról
– 1278/2010. (XII. 15.) Korm. határozat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásáról
– 1299/2010. XII. 22.) Korm. határozat a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedésekről
– NEFMI közlemény az érettségi és a szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás összegéről
– Versenyfelhívás a Kalmár László Országos Matematika Versenyre

Teljes szöveg: http://www.kozlonykiado.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2011/4.pdf  

Tisztelettel:

Dömsödy Andrea
iskolai könyvtári szakreferens
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 49.
domsody.andrea@opkm.hu
06-1-323-55-55