Online elérhető a Kis KTE könyvek 6. kötete

kisktekonyvek6_kicsi A Kis KTE könyvek 6. kötetének nyomtatott példányai elfogytak, ezért a szerző engedélyével a Könyvtárostanárok Egyesülete holnapjáról online elérhetővé és letölthetővé tettük.

Balogh Mihály: A magyar könyvtárostanárok egyesületi élete 1986-tól 2012-ig (Kis KTE könyvek, 6.), Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2012, ISBN 978-963-88046-3-1, 113 p.

 

Reklámok

KTE tagok térképen

Kedves Kollégák!

Muzsnyai Nikolett, szegedi könyvtárostanár készítette az alábbi térképet a KTE tagjainak országos eloszlásáról a honlapunkon található 2017. október 17-i tagnévsor alapján. Sajnos vannak olyan területek az országban, ahonnan nincsenek tagjaink, de azon vagyunk, hogy legyenek!

Hungary_blindmap_Pinned

Kerékpárral az iskolai könyvtárakért

Az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Egyesülete, az IASL 2015-ben Maastrichtban tartja az éves konferenciáját.
A magyar Könyvtárostanárok Egyesülete támogatja a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének Iskolai Könyvtári szekcióját illetve Kiss Lászlót kampányának megvalósításában.
Kiss László Sepsiszentgyörgyről a Fekete-tengertől az Északi tengerig kerékpárral teszi meg az utat!! Ennek során több magyarországi település mellett érinti Budapestet is.

Black Sea to the North Sea  2015

2015. június 16-án 17:00-18:00 között a Könyvtárostanárok Egyesülete a Budai Nagy Antal Gimnázium (Budapest XXII. 1221 Budapest, Anna utca 13-15.) könyvtárában fogadja őt.
Csatlakozni a gimnáziumban is, valamint kerékpárral az M0-ás Duna-parton is lehet 16:00 órai gyülekezéssel.

Részletek: http://www.ktep.hu/kerekpar2015
Várunk szeretettel!

Szerzői jog és iskolai könyvtár

Nagy érdeklődés kísérte a KTE Tavaszi Szakmai Napját, mely Budapesten, 2015. április 15-én a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában került megrendezésre. Támogató partnereink: a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület volt.

A köszöntők után a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalát és a Hamisítás Elleni Nemzeti Testületet Pál Roberta titkárhelyettes mutatta be.

Az előadások a tananyagfejlesztés valamint az iskolai könyvtárat érintő szerzői jogi kérdéseket és a jogi, törvényi hátteret emelte ki mindennapi életből vett, konkrét példákkal szemléltetve. Az előadásokat Dr. Takács Nóra Emese szerzői jogi ügyintéző, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és Dr. Grad- Gyenge Anikó PhD, ProArt tanácsadó tartotta. Plágium az iskolában címmel Knausz Imre a Miskolci Egyetem egyetemi docense tágította ismereteinket, majd a Köznevelési reformok és az iskolai könyvtárak, lehetőségek a TÁMOP 3.1.15-ben és A bibliográfiai hivatkozás tanításának tartalmi, módszertani kérdései címmel Dömsödy Andrea, OFI-PKM munkatársa, a KTE alelnöke adott elő.

A délutáni szekciókban tovább folytatódtak az iskolai, iskolai könyvtári működési dokumentumok szerzői jogi vonatkozásaival, a tananyagfejlesztés, iskolai könyvtári honlap/blog szerkesztésének szerzői jogi vonatkozásaival és a bibliográfiai hivatkozás internetről származó forrásokra témákban a kooperatív csoportmunkák. A szekciókat Dr. Grad-Gyenge Anikó PhD, ProArt tanácsadó, Dr. Takács Nóra Emese, szerzői jogi ügyintéző a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalából és Dömsödy Andrea KTE alelnöke és Rónyai Tünde a KTE irattár és archívum felelőse vezette.
A nap folyamán lehetőség volt a Frecskay János Szakkönyvtár meglátogatására és a HUBBY bemutatkozására is.

A szekciók vezetőinek összegző beszámolói és Szakmári Klára KTE elnökének zárszava után rengeteg új ismerettel, kavargó gondolattal indultunk útnak. Mint eddig is mindig, érdekes témát boncolgattunk remek előadók segítségével, a szekciókban pedig konkrét kérdések megbeszélésére is volt idő, lehetőség.
Sikeres napot zártunk!

Nyirő Gizella
KTE Kommunikációs vezetője

KTE Tavaszi Szakmai Nap

2015. április 15-én 9.00-16.00 óra között kerül megrendezésre a KTE Tavaszi Szakmai Napja Budapesten a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában (1054 Budapest, Garibaldi u. 2. ).
A szerzői jogi kérdésekkel, a plágiummal, a bibliográfiai hivatkozás tanításának tartalmi, módszertani kérdéseivel foglalkozó előadások után három szekcióban lehet tovább dolgozni.
A részletes program és a regisztráció az alábbi linken érhető el:
http://www.ktep.hu/TSZN2015

Magyar számot jelentetett meg egy orosz könyvtári szakfolyóirat

A Könyvtárostanárok Egyesülete szervezésében az Óbudai Árpád Gimnázium iskolai könyvtárában is járt az az orosz küldöttség, melynek  kérésére több szakmai anyagot is készítettünk. Ezek egy része most megjelent és erről hírt is kaptunk. A cikk beszámol a lapszám létrejöttének körülményeiről is.

Magyar számot jelentetett meg egy orosz könyvtári szakfolyóirat In: Szoboszlai István (főszerk.): Kárpátinfo.net, Beregszász, 2014.11.25. URL:http://www.karpatinfo.net/cikk/kultura/magyar-szamot-jelentetett-meg-egy-orosz-konyvtari-szakfolyoirat (Utolsó letöltés: 2014.11.26.)
Az alábbi négy írás az Óbudai Árpád Gimnáziumban dolgozó kollégák tollából származik:

Пирошка Бунчак. Кто поймает идею? Работа над проектами в библиотеке гимназии им. Арпада
Пирошка Бунчик и учителя-предметники. «Воздушные» проекты: как это делается. Кое-что о подготовке и проведении проектных работ
Вероника Каман. Такая полезная руккола. Пополнение фондов – с выдумкой
Вероника Каман. Будни блога одной школьной библиотеки

Buncsák Piroska: Projektmunka az Árpád Gimnáziumban

Buncsák Piroska: „Levegő” projekt a gyakorlatban. Néhány szó a projektmunka előkészítéséről és lebonyolításáról

Budavári Klára: Fáradhatatlanok. Egy gyerekkönyvtár tevékenysége, programjai.

Dienes Éva, Kaszás Veronika: Gyerekkönyvtár „sárkányokkal”

Kámán Veronika: Ilyen hasznos a Rukkola. Állománybővítés – ötletesen
Kámán Veronika: Egy iskolai könyvtár blogjának hétköznapjai

A teljes tartalomjegyzék a folyóirat honlapján olvasható: http://lib.1september.ru/

Köszönjük a Kollégáknak, akik fogadták a küldöttséget, írtak és jó hírét keltették a magyar iskolai könyvtárügynek!

KTE Őszi Szakmai Napja

A Könyvtárostanárok Egyesülete 2014. november 6-án az OFI-PKM dísztermében tartotta hagyományos Őszi Szakmai Napját. „A könyvtárostanári munka támogatása: szaktanácsadás, tanfelügyelet” című rendezvényt a NKA, az OFI és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület támogatta.

Dr. Csík Tibor az OFI – Pedagógiai Könyvtár és Múzeum igazgatóhelyettesének és Szakmári Klára a KTE elnökének köszöntője után az Iskolai Könyvtári Világhónap alkalmából meghirdetett „Kampányolj az etikus forráshasználat mellett!” című diákpályázatok értékelése, és az eredményhirdetés, díjátadás következett. A rendkívül színvonalas pályaművek az alábbi linkről érhetőek el: http://www.ktep.hu/2014kampany_eredmeny

Minden évben a KTE emlékérmek ünnepélyes átadása a nap fénypontja. Idei díjazottjaink több évtizedes könyvtárostanári munkájukért illetve a KTE tevékenységének, munkájának támogatásáért kapták.
Életműdíj: Kozák Ágnes
A könyvtárostanári hivatásért: Kürtösi Zsolt Elemérné
Az egyesületért: dr.Hajdu Ágnes
Szívből gratulálunk nekik!

A Könyvtárostanárok Egyesületének részleges tisztújító közgyűlésével folytatódott a nap. Egyhangú szavazással került a vezetőségbe két új tag: Tóth Viktória titkár és Szlávikné Cséfalvay Krisztina pályázati felelős.
2013-2014-es év elnöki, gazdasági és az ellenőrző bizottsági beszámolók után az Alapszabály módosításának ismertetése (jogszabályi változások, új székhely, az átruházott jogok) majd a 2015-ös tagdíj mértékének megszavazása volt a napirend része.

A KTE az Iskolai Könyvtári Világhónap alkalmából könyvtáros tanárok részére is hirdetett meg pályázatot, „Így tanítom az etikus forráshasználatot” címmel.
A két pályamunka az alábbi linken érhető el: http://www.ktep.hu/OSZN2014

A délután remek előadások sorát adta. Dömsödy Andrea, KTE alelnöke kezdte a sort: Hogyan hivatkozzunk internetről származó forrásokra címmel.

Kézy Ágnes (OFI, TÁMOP 3.1.5, 1. alprojekt: A szaktanácsadói szolgáltatások megújítása képviselője): Az új típusú szaktanácsadás célja, folyamata című előadásában hangsúlyozta a szaktanácsadás támogató, segítő jellegét, mely segít a folyamatos szakmai, módszertani fejlődésben, a tanári kompetenciák és az önreflexiós képesség magasabb szintre emelésében. Segítséget tud nyújtani a portfólió összeállításában is.

Cs. Bogyó Katalin (SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskola könyvtárostanára): A tanfelügyelet célja, keretei címmel bemutatta a tanfelügyeleti látogatásra való felkészülés lépcsőfokait, folyamatát, módszereit. A tanfelügyelő az általános pedagógiai szempontoknak, a NAT és a Helyi Pedagógiai Program előírásainak, célkitűzéseinek, feladatainak való megfelelésünket vizsgálja.

Rónyai Tünde (Budapesti Árpád Gimnázium könyvtárostanára): Minősítés, szaktanácsadás címmel tartott mindenkit érdeklő / érintő előadást.

Ezek az előadások is elérhetőek a KTE honlapján: http://www.ktep.hu/OSZN2014

Tolnai József (OFI-PKM) tartott tájékoztatót a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyről.

Könyvbemutató és vásár is volt: Sáráné dr. Lukátsy Sarolta: A szegedi gyermekkönyvtár története 1964 -2014. A szerzővel Savanya Ildikó könyvtárostanár beszélgetett.

Végül Szakmári Klára, a KTE elnöke által összefoglalt egyesületi aktualitások megbeszélésével zárult a nap. Hosszú, fárasztó nap volt, tele lélekemelő, ünnepélyes pillanatokkal, fontos, az egyesület jövőjét szolgáló döntésekkel és mindannyiunk munkáját segítő lényegere koncentráló előadásokkal.
Nyirő Gizella
KTE kommunikációs vezetője