NET! MINDENEKFELETT? Kompetenciák a digitális univerzumban

A Könyvtár- és Információtudományi Tanszék oktatóiból alakult kutató team, empirikus kutatáson (közel 2600 fő) alapuló, szintetizáló kötete jelent meg, mely a MEK-ből szabadon letölthető több alkalmazási formában is.

Az internet már több évtizede szerves része életünknek, mindennapjainknak. Éppen ezért indokolt feltenni azt a kérdést, hogy hogyan élünk és hogyan élünk együtt a világhálóval, ismerjük-e Neumann-galaxis „betűvetését”. Rendelkezünk-e azokkal az ismeretekkel, amelyek a világhálóval való együttélés során legalább olyan alapvetőek, mint a Gutenberg-galaxis írni-olvasni tudása, vagy éppen a számolási alapműveletekben való jártasság?

Erre a kérdésre keresi a választ a 2599 fős mintával dolgozó empirikus kutatás, amelyet a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézetének csoportja végzett 2014 tavaszán. A Net! Mindenekfelett? című kötet a vizsgálat eredményeit, továbbá azok elemzéseit mutatja be, mintegy 250 ábra közzétételével, és szintetizálja az azok alapján levonható konzekvenciákat.

Nem árulunk el titkot azzal, hogy előrevetítjük sommázott tapasztalatainkat: felmérésünk eredményeinek tükrében a digitális ökoszisztéma ma még leggyengébb láncszemének a tudás hiánya bizonyult. Az információk keresésében, a találatok kezelésében, hasznosításában meglehetősen alacsony szintű jártasságot tapasztalunk. Vizsgálatunk arra mutatott rá, hogy az emberek többsége nincs, illetve alig van tisztában azzal, hogy a Neuman-galaxis eszközrendszerének segítségével hogyan boldoguljon az interneten fellelhető információk között. És itt nem csupán egy szűk réteget, hanem mindannyiunkat érintő kérdésről van szó. Lett légyen az akár a legprofánabb információs igény, mint például az, hogy hol szerezhető be legolcsóbban a krumpli, vagy, hogy mikor indul a vonat, vagy akár az idegsebészetben alkalmazott legújabb eljárásokról történő információszerzés.

A felmérés és az annak eredményeit közzétevő kötet úttörő vállalkozás: hazánkban először vállalkozott e rendkívül széles terület felderítésével. Külön érdeme a könyvnek, hogy a meglehetősen nagy minta mellett a szerzők azt is szem előtt tartották, hogy ne csupán a diákok, hanem a munka világában élők ide vonatkozó kompetenciáit is megvizsgálják.

Az internethasználat életünk minden szegmensét behálózó jellege miatt a könyv nem csak a könyvtárak és a könyvtárosok számára érdekes kútfő, hanem szinte mindenkinek, akit érdekel, akit érint a napjainkban zajló információhasználati kultúra-, ha tetszik, paradigmaváltás.

NET!Mindenekfelett

Sipos Anna Magdolna, Varga Katalin, Egervári Dóra

Net! Mindenekfelett? Kompetenciák a Digitális Univerzumban.

Pécs : PTE FEEK Könyvtár- és Információtudományi Intézet, 2015. 265 old.

http://mek.oszk.hu/14700/14787/

Üdvözlettel: Mészárosné Szentirányi Zita könyvtárvezető, szakoktató
PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

Pedagógus 2010 kutatás eredményei

Kedves Kollégák!

Megjelentek a A PEDAGÓGUS 2010 kutatás eredményei. Az adatgyűjtés 2010 márciusában zajlott. Összesen 3380 pedagógus vett részt benne. Az elemzések így 148 iskolában 2807 tanító és tanár, továbbá 100 óvodában 573 óvodapedagógus kéthetes időmérleg-naplózásának adataira támaszkodnak.

Bővebben, letölthető záró és háttértanulmányokkal: http://www.okm.gov.hu/miniszterium/sajtokozlemenyek/pedagogus-2010-kutatas 

Néhány idézet és adat a tanulmányokból:

“Az osztálytermi pedagógusok 6%-a részmunkaidős foglalkoztatott, további 3%-uk esetében pedig az iskola teljes munkaidőben foglalkoztatja a pedagógust, de ezt több munkakörre osztja – részben osztálytermi feladatokra, részben pedig más feladatokra (pl. könyvtáros, szabadidőszervező, stb.).”

“Szakszervezeti, közalkalmazotti tanács elnöki / tagi, vezető, tanulócsoport vezetői, gyermek- és ifjúságvédelmi címen 2-3 százalék, minőségbiztosítási munkatársi, könyvtáros tanári, szakképzési, illetve diák társadalmi élet szervezéséhez pedig 1 százalék kap órakedvezményt. […] Gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint könyvtáros tanári címen közel 5 órányi kedvezményt jelöltek meg átlagosan a edagógusok.” (16.p.)

A háttértanulmány szerint a megkérdezettek 3%-a lát el könyvtári feladatot is. 1 fő könyvtári ismereteket is tanít (75. p.) 25-en kapnak órakedvezményt (72. p.)
– Közülük 20-an átlagosan 4,55 órát, ami 1-11 óra között szóródik. (74. p.)
89-en (3,2%) végeznek könyvtárosi tevékenységet (80. p.)

Dömsödy Andrea
iskolai könyvtári szakreferens
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 49.
domsody.andrea@opkm.hu
06-1-323-55-55