Fővárosi Pedagógiai Napok 2011

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 2011. december 5-9. között ismét megrendezi a Fővárosi Pedagógiai Napok programsorozatát.

Budapest sokszínű pedagógiai munkájának összegző bemutatása révén az oktatás-nevelés folyamatában valamilyen módon érintett partnerek, a pedagógusok, az iskolák és az önkormányzatok, fenntartók részleteiben is megismerhetnek néhány példaértékű fejlődési és fejlesztési lehetőséget.

A fenntartó Fővárosi Önkormányzat, valamint a partnerintézmények segítségével olyan programsorozatból válogathatnak az érdeklődők, amely az oktatás-nevelés aktuális eseményeinek és eredményeinek bemutatásán túl helyt ad a jövőbe mutató elképzeléseknek, érinti az oktatás-nevelés területén várható, az egész társadalom életét befolyásoló törvényi változásokat.

A szakmai programok korszerű pedagógiai módszereket, az elmúlt évek fejlesztési eredményeit mutatják be a főváros általános és középiskoláiban, kollégiumaiban, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók iskoláiban nevelő, oktató pedagógusok számára. Ezeken a szakmai összejöveteleken korunk legégetőbb oktatási-nevelési problémái fogalmazódnak meg, és workshopok, kerekasztal-beszélgetések keretében mód nyílik azok megvitatására, valamint a megoldásukat segítő jó gyakorlatok elsajátítására.

Bízunk abban, hogy programjaink számos pedagógus és oktatási szakember figyelmét felkeltik, és részvételükkel az egyes eseményeken, tapasztalataik, eredményeik ismertetésével is segítik az intézményekben folyó oktatási-nevelési munkát.

Köszönetet mondunk a fenntartóknak, a partnereknek, az intézményeknek, a pedagógusoknak, az intézményvezetőknek segítő, támogató, példamutató együttműködésükért.

A szervezők mindenkit várnak a színes rendezvénysorozaton, akit érint és érdekel az oktatás-nevelés aktuális változása, fejlődése, jövője.

A belépés valamennyi programra ingyenes.

A részletes programfüzet elérhető weboldalainkon:

http://www.budapestedu.hu/felsomenu/hirek/fpn_2011.html

http://www.fppti.hu/mfpihirado/hirek/fpn_2011.html

http://www.tehetseghalo.hu/hirek/fpn_2011.html

Szakmári Klára

KTE elnök

Mese- és versmondó verseny budapesti középiskolás diákoknak

A Mérei Intézet felhívását továbbítjuk.

Kedves Kollégák!

Ezúton szeretném figyelmetekbe ajánlani a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet és a Deák Ferenc Középiskolai Kollégium által a TÁMOP 3.2.1.-09/KMR-2010-0001 „Budapest iskolakönyvtári hálózatának fejlesztése az élethosszig tartó tanulás érdekében” című projekt keretében Benedek Elek születésének évfordulója alkalmából meghirdetett mese és versmondó versenyt a budapesti

középiskolák és középiskolai kollégiumok diákjai számára.

A versenyre nevezni egy szabadon választott művel lehet (vers vagy próza) Kérjük, hogy az előadni kívánt szöveget előzetesen küldjék meg részünkre a jelentkezéssel egy időben e-mailben vagy faxon.

Az előadásra rendelkezésre álló idő maximum 3-5 perc, a produkciókat 3 tagú független zsűri bírálja el. Minden intézményből egy fő jelentkezését várjuk. A verseny első három helyezettje értékes könyvjutalomban részesül.

A verseny időpontja: 2011. október 14. 14.30.

Helye: Deák Ferenc Középiskolai Kollégium, 1118 Budapest, Rimaszombati út 2.

Jelentkezési határidő: 2011. október 6.

Jelentkezéseket a dgyorgy@deak-koll.sulinet.hu e-mail címre és a 309-7551-es faxszámra várjuk.

Egy szavalóverseny kiváló alkalom a könyvek, az olvasás megszerettetésére, a könyvtárba járás népszerűsítésére.

Kérlek, juttassátok el minél több érdeklődőhöz felhívásunkat!

Köszönettel:

Bacsó Ildikó

Európa Pont a Millenáris Parkban – EUROSCOLA program

logo

Kedves Kollégák!

Ezúton szeretnénk figyelmetekbe ajánlani a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézetnek az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája megbízásából a Millenáris Parkban található Európa Pontban tartott ingyenes, interaktív ismeretterjesztő foglalkozásait.
A projekt célja, hogy olyan európai uniós ismereteket sajátítsanak el az általános és középiskolás diákok, amelyek gyakorlatias témákban segítenek eligazodni (önéletrajzírás, munkavállalás az EU-ban, ösztöndíjak felkutatása, cserediák programokban való részvétel).

A résztvevő csoportok az EU-óra végén egy kvízjátékban vehetnek részt. A kvíz helyes megfejtői között minden hónapban kisorsolunk egy iskolát, amelynek diákjai (25 fő + 3 kísérőtanár) részt vehetnek az EUROSCOLA programban. A programban 16-18 éves, az EU minden tagállamából érkező diákok vesznek részt Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris üléstermében.
A programmal kapcsolatos bővebb információ a mellékelt meghívóban és az alábbi oldalon található:
A 60 perces foglalkozásokra szeptembertől, május végéig minden héten kedden és szerdán 12.00 és 15.30 között kerül sor.
Várunk Benneteket és diákjaitokat is sok szeretettel ezekre a nem csak hasznos, de izgalmas, játékos foglalkozásokra!
Kérjük, ajánljátok minél több kolléga figyelmébe ezeket a rendhagyó történelem- és állampolgári ismereteket, osztályfőnöki órákat!
A modulok részletes programja: eu-rora_felhívás_2_logós
Köszönettel:
Bacsó Ildikó

Könyvtárostanárok XIII. Nyári Akadémiája

A Könyvtárostanárok Egyesülete a NKA támogatásával 2011-ben Modern iskolakép modern könyvtár-pedagógiai módszerekkel címmel rendezi meg immáron 13. Nyári Akadémiáját, ezúttal Békéscsabán.

Időpont: 2011. június 29 – 2011. július 2. + július 3.

Helyszín: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.

A program vázlata:

A NYAK keretében a mind a négy napon résztvevők elvégezhetik a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Könyvtár-pedagógia módszertana c. akkreditált 30 órás tanfolyamát (Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00717-2009, Akkreditációs lajstromszám: AL-2163)

1. nap – szerda
Tanfolyam tematikájának, követelményeinek megbeszélése
Nemzeti alaptanterv könyvtári vonatkozásainak áttekintése
Hatékony tanulás kulcskompetenciája
A tanulás értelmezése, a forrásalapú tanulás

2. nap – csütörtök
A tanulási-tanítási folyamat: tervezés és tanulásszervezés. Portfólió
A tanulás tanulása és tanítása, tanulási programok fejlesztése
Az értékelés szerepe a tanulási folyamatban, a fejlesztő értékelés értelmezése
Kirándulás: Szabadkígyós, Wenkheim kastély

3. nap – péntek olvasásának folytatása

A tehetséggondozás lehetőségei, módszerei az iskolai könyvtárban

A tehetséggondozás lehetőségei, módszerei az iskolai könyvtárban

Az MFPI a (TÁMOP-3.2.4-09/1) „Tudásdepó-Expressz” pályázat keretei között 2011. május 6-tól 30 órás, a Közép-Magyarországi Régióban dolgozó könyvtárostanároknak, könyvtárostanítóknak , iskolai könyvtárban dolgozó pedagógusoknak ingyenes, akkreditált továbbképzést indít

1. A tanfolyam célja, tartalmának rövid ismertetése:

A tanfolyam során a résztvevők megismerik azokat a technikákat, amelyek segítségével az iskolai könyvtárban a tehetséggondozás megvalósítható. Bővüljön a szaktárgyi versenyfelkészítés könyvtári módszertani kultúrája. Tudatosuljon a könyvtárostanárban a valamennyi dokumentumtípusra, információhordozóra, kommunikációs eszközre alapuló tehetséggondozás módszertana. Újuljon meg a szaktárgyi tehetséggondozás kultúrája, amelynek egyik lehetősége a Bod Péter könyvtárhasználati versenyre való felkészítés. A továbbképzés fontos célja, hogy a könyvtárostanárok számára jól használható módszertani újdonságokkal megismertesse a résztvevőket, hiszen az új módszerek (kooperatív tanulás/tanítás és projektmódszer) eredményesen alkalmazhatók a tehetséggondozásban. Legyen tisztában a tanfolyami hallgató a korszerű mérési-értékelési tudnivalókon túl a tanári kérdéskultúra elemeivel is.

2. Tematikai egységek

– Mérés-értékelés a könyvtárpedagógiában.

– A tehetséggondozás megváltozott lehetőségei.

– A Bod Péter Könyvtárhasználati verseny, mint a tehetséggondozás speciális módja.

– A kooperatív tanulás módszerének lehetőségei a versenyre felkészítés folyamatában.

 

3. Követelmények

A tanúsítvány kiadását a foglalkozási órák 90%-án való aktív részvételhez kötjük, valamint a hallgatóknak mérőeszközt kell készíteniük adott témában, valamint esetleírást a tehetséggondozás témakörben.

Helyszín: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet (1088 Budapest, Vas u. 8-10.)

Kezdési időpont: 2011. május 06.

További időpontok:

2011. május 07.

2011. május 20.

2011. május 21.

További információ Bacsó Ildikó tanfolyamfelelőstől. E-mail: bacso.ildiko@fppti.hu. Tel: 1/338 21 56/130

Jelentkezéseket e-mailen 2011. május 02-ig Bacsó Ildikó részére kérjük küldeni, a bacso.ildiko@fppti.hu címre.

Valamint a kitöltött, aláírt jelentkezési lapokat postai úton a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet (1088 Budapest, Vas utca 8-10.) címére kérjük.

A könyvtár-pedagógia módszertana tanfolyam

Az Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet a (TÁMOP-3.2.4-09/1) „Tudásdepó-Expressz” pályázat keretei között 2011. február 23-tól 30 órás, ingyenes, akkreditált továbbképzést indít könyvtárostanároknak, könyvtárostanítóknak, iskolai könyvtárban dolgozó pedagógusoknak.

A tanfolyam során a hallgatók megismerkedhetnek azokkal a módszertani lehetőségekkel, amelyek a könyvtár-használattani ismeretek elsajátíttatásához szükségesek. A hallgatók betekintést nyerhetnek a szaktárgyi órák könyvtári megtartásához szükséges technikákba is.

Helyszín: Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Könyvtára (1139 Budapest, Váci út 89.)

A tanfolyam kezdése: 2011. 02. 23. 9.00 óra.

A jelentkezéseket postán 2011. február 20-ig Bacsó Ildikó részére kérjük küldeni, a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet (1088 Budapest, Vas utca 8-10.), és e-mailen: bacso.ildiko@fppti.hu

A tanfolyam tematikája, letölthető jelentkezési lap: http://www.fovpi.hu/konyvtar/hirek/konyvtarpedagogia_tanfolyam.html

Kedves Kollégák!
 A  tanfolyamhoz fontos kiegészítések:

1. A tanfolyam akkreditált tanfolyam.
2. Sajnos csak  a fővárosi  és Közép-magyarországi régióba tartozó könyvtárostanároknak ingyenes, mivel a Mérei Intézet  TÁMOP-os pályázati pénzéből finanszírozzák.
3. A tanfolyam szervezője, Bacsó Ildikó várja más régiókból is a jelentkezéseket, de nekik fizetős a tanfolyam. Az ára 30.000 Ft Ha összejön a megfelelő létszám, akkor indítják nekik is.
4. További információ: Bacsó Ildikó <bacso.ildiko@fppti.hu>

Üdv,
Szakmári Klára
könyvtárostanár

Lendület éve

Kedves Kollégák!

 A Fővárosi Könyvtárostanárok Műhelye ez évben – csatlakozva az IASL idei felhívásához – a Lendület évét hirdette meg. Nyitókonferenciánk “Lendületben a könyvtárostanár!” címmel a könyvtárostanár személyiségét, feladatait járja körül. A konferencia 2010.szeptember 15-én 10 órai kezdettel kerül megrendezésre a Mérei Intézet Információs Központjában (1053Bp. Egyetem tér 5.)

A regisztráció ( amely a törvényi előírásoknak megfelelően továbbképzésnek minősülő esemény miatt szükséges) a muranyi.adrienn@fppti.hu címen kötelező. 

Indul a fővárosi középiskolásoknak meghirdetett “Apróságokból világváros!” vetélkedőnk. Részletek a www.fppti.hu/NATmuveltsegteruletek/informatika/konyvtarhasznalattan oldalon olvashatók. 

És jó böngészést kívánunk az e heti Lapozóhoz, amely elérhető a www.fppti.hu/konyvtar/ajanlo/lapozo oldalon.

 szeretettel,

Hock Zsuzsanna

könyvtárvezető-könyvtárpedagógiai szakértő
közoktatási szakértő

Megújult a Mérei Intézet könyvtára

Kedves Kollégák!

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Intézet Pedagógiai könyvtára megújult! Várunk minden kedves kollégát változatlan nyitvatartási renddel és lelkesedéssel ebben a tanévben is. 

A Fővárosi Könyvtárostanárok nyitó konferenciája, amely egyben a Lendület éve nyitányát is jelenti, 2010. szeptember 15-én lesz. Részletek már olvashatóak a honlapunkon!

 Minden kedves könyvtárostanár kollégánknak kívánunk mosolygós és lendületes tanévet! 

Hock Zsuzsanna
könyvtárvezető-könyvtárpedagógiai szakértő
közoktatási szakértő