Könyvtárostanári pályakép a Lev/lapban

A Könyvtári Levelező/lap idei szeptemberi számában nagyon szép könyvtárostanári pályaképről olvashatunk Vraukóné Lukács Ilona tollából, “Amit az iskolai könyvtáros elérhet” címmel. (p. 17.)

A nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium könyvtárostanárával, Kalydy Zsuzsával készült a több mint háromoldalas interjú – ajánlom mindenkinek elolvasásra! (Sajnos egyelőre még nem érhető el online – úgyhogy az olvasói kérésre beszkenneltem! 🙂

Összefoglalók az első negyedév szakmai programjairól

Kedves Kollégák!

Az első negyedévben – és főként tavasszal – nagyon sűrűsödtek a szakmai programok. Emiatt ütközések is előfordultak, illetve nem tudott mindenhol mindenki ott lenni kedve és érdeklődése szerint. (Hiszen a munkahelyünkről sem tudunk ennyiszer mozdulni!…)

Ezért ebben a bejegyzésben az elkövetkező időszakban folyamatosan bővítve összefoglalókat teszek fel az alábbi rendezvényekről. Kérem az érintett szervezőket, a rendezvényeken résztvevőket, hogy ahol kiegészítésük lenne, jegyzetekkel vagy fotókkal, esetleg linkekkel tudnának ebben segíteni, azok jelezzék nekem vagy küldjék. A bejegyzéshez hozzászólni is lehet!

***

eMapps konferencia

2008. január 17. Helyszín: OFI-OPKM, Könyves Kálmán krt. 40.

Szervező: Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központjának Könyvtár- és Információtudományi Tanszéke, Szombathely

Olvasnivalók az eMapps programról

***

British Council – Könyvtári Intézet olvasókörök tréningje könyvtárostanároknak

2008. február 8. Helyszín: FSZEK Központi Könyvtár

Szervező: BC / KI (Meghirdetve a Könyvtári Intézet honlapján.)
Az Olvasókörök szervezése és működtetése c. egynapos tréning a szervezők korábbi hasonló tárgyú tréningjeihez hasonlóan hasznos és jó hangulatú volt, sok kreatív ötlettel, gyakorlatban kipróbált fogásokkal, apró de annál fontosabb nüanszokkal és tanácsokkal, a tapasztalatcsere lehetőségével.

A rendezvény jó hangulatához a kellemes helyszín és a finom büfé is hozzájárult.

***

Internet Fiesta 2008

2008. március 26. – március 31.

Szervező: IKSZ

Blogunk korábbi bejegyzései az idei Internet Fiestáról.

Az idei honlap

A 2008-ban regisztrált intézmények között nagy örömömre rengeteg kettős funkciójú (települési és iskolai) könyvtár mellett 18 kifejezettten iskolai könyvtár regisztrált programjait is láttam. A programokról készült statisztika megtekinthető a honlapon.

A március 31-én tartott központi záró rendezvény délutánján a kiemelkedő programok szervezői bemutatkozhattak, az idén volt közöttük könyvtárostanár is. (Horváth Beáta, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola – programjuk itt)

***

OKM Könyvtári Osztályának pályázati tájékoztatója

2008. április 4. Helyszín: OFI-OPKM, Könyves Kálmán krt. 40.

Szervező: OPKM

A rendezvényről a jóváhagyott beszámoló itt letölthető: umft_iskk_beszam_jovahagyott

Skaliczki Judit főosztályvezető-helyettes asszony elmondta, hogy az ÚMFT terveiben az oktatás kiemelt célterület. Ezen belül kifejezetten az iskolai könyvtárak TÁMOP-ban megjelenő lehetőségeiről beszélt.

Számunkra a közoktatási részben fogalmazódnak meg a lehetőségek -> Minőségi oktatás biztosítása mindenkinek. Az iskolákban a közoktatási pályázatokban az iskolai könyvtári fejlesztéseknek is jelen kell lenniük!

A hálózati fejlesztések általában a rendszer fejlesztését jelentik, illetve egy-egy olyan intézmény fejlesztését és helyzetbe hozását, amelyekhez többeknek csatlakozni lehet.

A TIOP pályázatai az iskolai könytárak közül csak a kettős funkciójúak számára nyitottak, ők viszont tudnak oda is csatlakozni!

Nagyon fontos, hogy konzorciumokban, együttműködésekben kell gondolkodni, és nem egy-egy intézmény elszigetelt fejlesztésében! Ez az EU-s pályázatok szellemiségének hozadéka, nem hazai sajátosság.

Balogh Anna főtanácsos, az OKM Könyvtári Osztályának pályázati referense kifejezetten és célirányosan a számunkra elérhető pályázatokról beszélt. A bűvös számokra kell a közeljövőben koncentrálnunk: ezek a pályázatok nyílnak meg az iskolai könyvtárak számára.

TÁMOP 3.2.4 – “Tudásdepó Expressz”, ennek az iskolai könyvtárak is a kedvezményezettjei

TIOP 1.2.3 – ennek a kettős funkciójú könyvtárak lehetnek kedvezményezettjei sorainkból

A felmerült kérdésekre elmondta, hogy az iskolai könyvtárak infrastruktúrájának fejlesztése a közoktatási pályázatokban valósulhat meg, minderre ott biztosítottak forrásokat: a TIOP 1.1.1 egyébként jóval nagyobb forrást is jelent minderre, mint a TIOP 1.2.3 (Más kérdés, hogy az intézmények, fenntartók a pályázatokban menniyre engedték, engedik érvényesülni az iskolai könyvtárak fejlesztési szempontjait… Itt nagyon fontos a könyvtárostanárok tájékozottsága, helyi érdekérvényesítő képessége!)

TÁMOP 3.1.2 – új tartalomfejlesztés a közoktatásban. Ennek megjelenése 2008 második félévében várható, a C komponense lesz a digitális tartalomfejlesztésre vonatkozó rész, amiben mi is helyet kaphatunk!

A Támogatható tevékenységek 1. elnevezésű részbena B komponensre kell figyelnünk: itt várják az iskolai könyvtárakat is.

TÁMOP 3.1.4 illetve TÁMOP 3.1.5 – ezek lesznek később a közoktatási területen a tanárok továbbképzésének a támogatását szolgáló források. A könyvtárostanárok továbbképzésére is ebből kell keretet biztosítani.

Közép-Magyarországi Operatív Program 4.6.2 – a 4. prioritás a humán közszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztéséről.

Digitalizálás – kiemelt projekt: Országos Széchenyi Könyvtár, KMOP 4.6.2 Ez mostanában várható, hogy beindul.

A nagy tömegű digitalizálás pályázatos projektje pedig az év második felében: TÁMOP 3.1.2/C

Bánkeszi Katalin mindezekhez hozzáfűzte, hogy a digitalizáláshoz a lelőhely felmérés, előkészítés már folyik, és ebben várják az iskolai könyvtárak adatait is! Ezt követően lesz arról döntés, hogy elsődlegesen mi kerüljön be – ebből nem hagyják ki az iskolai könyvtárakat, és külön kértem is, hogy mindenképpen gondoljanak az iskolai könyvtárakban rejlő muzeális értékekre, de nem csak a könyvészeti szempontból értékes művekre, hanem az iskolatörténeti dokumentumokra is.

Varga Katalin, az OFI-OPKM igazgató asszonya azzal biztatottbennünket, hogy az intézmény koordináló szerepet vállal az olvasásfejlesztéi programok, pályázatok területén, az iskolai könyvtári szférában.

Jó gyakorlati háttéranyagok elkészültét szeretnék támogatni. Az OPKM nem egy egyszeri kampányban gondolkodik, hanem egy folyamat megalapozásában és fenntartásában.

Szakemberekből álló országos hálózat szükséges.

A tervezett projekt több modellből fog állni, bármelyik könyvtárostanár számára nyitva lesza lehetőség a bekapcsolódásra. (Ezek a pályázatok pedig a személyi jellegű költségekre is biztosítanak pályázati forrásokat!)

Kreatív ötleteket és helyszíneket várnak, amelyek megvalósításában segíteni fognak.

Bartos Éva, a Könyvtári Intézet igazgatója az intézet információszolgáltatási szerepét emelte ki, amelyet iskolai könyvtárak számára i selérhetővé tesznek/tettek. (Blogunkon is sokszor jelöljük meg forrásként a Könyvtári Intézet honlapját…)

Különösen a pályázatírást fogják támogatni, eszközök, szolgáltatások árainak listájával, javasolható témákkal, ötletekkel.

A könyvtárostanárok feltett kérdéseire a válaszok röviden:

  • Könyvbeszerzési lehetőségeket az EUs pályázati források nem támogatnak, mert az EU nem vállal át fenntartói feladatokat. Ebbennincsenek kiskapuk sem, próbáljunk más forrásokból szerzeményezni. (Iskolai alapítvány, más pályázatok, stb.)
  • Informatikai eszközök és infrastruktúra: a Sulinet támogatásból kellett volna az iskolai könyvtárak IKT fejlesztésére is költeni, ez a fenntartó és az iskolavezetés felelőssége, ha a könyvtárostanárok helyi kezdeményezésére sem tették meg. Könyvtári szoftverekre jelenleg is lehet költenünk az iskolák számára biztosított informatikai normatívából, hiszen az idei évtől kezdve vannak az OKM által akkreditált könyvtári szoftverek is.
  • Együttműködés, konzorciumok – nem a fenntartók lezsnek a tagjai, hanem az egyes iskolai könyvtárak együttműködését jelenti ez. Tehát összefoghatnak a közös fenntartóval rendelkező iskolai könyvtárak, az azonos településen, fővárosi kerületben működő iskolai könyvtárak, az azonos iskolatípusban működő könyvtárak, hogy együttműködéseket, közös pályázati projekteket dolgozzanak ki, és a páyláazti forrásokból közösen megvalósíthatják ezeket.

A megyei könyvtárak szakmai felelőssége a területükön működő összes könyvtárra kiterjed – ezért nekünk is kezdeményeznünk kell a közelünkben lévő városi, megyei könyvtáraknál, hogy milyen közös projektbe tudnánk bekapcsolódni.

Fő kérdés tehát az, hogy mit – kivel – mikor szeretnénk megvalósítani? Aztán nézzük meg, hogy ezekhez honnan tudnánk forrásokat teremteni, pályázni.

Az olvasásfejlesztési pályázatokat a könyvtárostanárok fogják elkészíteni, hiszen mi dolgozunk a terepen, mi tudjuk, hogy mit szeretnénk elérni. Meg kell keresnünk a kiírt pályázatok közül azokat, amelyek segítenek ezek megvalósításában, és addig is partnereket, együttműködő konzorciumi társakat kell keresnünk az előkészületek során.

***

Nyíregyházi Kölcsey Könyvtárhasználati Verseny

2008. április 4-5. Helyszín: Nyíregyháza, Széchenyi u. 6.

Szervező: Kölcsey Ferenc Gimnázium

Kedves kollégák!

Szíves figyelmükbe ajánlom a nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium által szervezett könyvtárhasználati versenyről szóló beszámolónkat.

Iskolánk a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közoktatási Közalapítvány támogatásával már negyedik alkalommal hirdetett könyvtárhasználati versenyt a határainkon túli magyar tannyelvű középiskolák tanulói, illetve a Bod Péter Könyvtárhasználati Versenyen korábban eredményesen szereplő hazai diákok számára.

A verseny – az előző évekhez hasonlóan – A magyar kultúra értékei a Kárpát-medencében téma köré szerveződött, de az idén az irodalmon belül kiemelten foglalkoztunk Kölcsey Ferenc és a reformkor szellemi örökségével. Mivel iskolánk az idén ünnepli fennállásának 50 éves jubileumát, időszerűnek tartottuk, hogy névadónk személyét közelebb hozzuk a fiatalokhoz.

Versenyfelhívásunkra 11 középiskola jelentkezett: Báthory István Gimnázium, Nyírbátor (felkészítő tanár: Rácz Tiborné), Berzsenyi Dániel Gimnázium, Budapest (felkészítő tanár: Bondor Erika, Pletserné Duffek Ágnes), Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola, Debrecen (felkészítő tanár: Porczióné Stébel Ildikó), Kossuth Lajos Gimnázium, Cegléd (felkészítő tanár: Mezeiné Kónya Terézia), Krúdy Gyula Gimnázium, Nyíregyháza (felkészítő tanár: Kalydy Zsuzsa), László Gyula Gimnázium, Budapest (felkészítő tanár: Preiszler Judit), â01ESancta Mariaâ01D Leánygimnázium, Eger (felkészítő tanár: Csatóné Poczok Katalin), Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola, Hatvan (felkészítő tanár: Valakovicsné Lakatos Marianna), Vásárhelyi Pál Építőipari-és Vízügyi Szakközépiskola, Nyíregyháza (felkészítő tanár: Gégény Gyuláné), Bethlen Gábor Magyar Gimnázium, Beregszász (felkészítő tanár: Lacz Csilla), Magyar Tannyelvű Középfokú Ipariskola és Kereskedelmi Akadémia, Kassa (felkészítő tanár: Fülöp Éva).

Mindnyájunk sajnálatára a verseny előtt néhány nappal a két határontúli kolléga jelezte, hogy nem tudnak részt venni a megmérettetésen.

A feladatokat Berei Enikő könyvtárostanár közreműködésével Zsoldos Jánosné versenyszervező állította össze. Az előző évektől eltérően az idén a cikk-ismertetési feladat helyett írásbeli feladat megoldásával adtak számot a versenyzők a szellemi munka technikájának gyakorlati alkalmazásáról. A szóbeli feladatokat a hagyományos referensz kérdés és könyvismertetés jelentették.

A verseny során igen szoros eredmények születtek. A leggyengébb teljesítmény is 80 % fölött volt.

I. helyen végzett Horváth Anna, a nyírbátori Báthory Gimnázium diákja,

II. lett Rábai Valéria, a nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium tanulója,

III. helyezést ért el Bíró Beáta, a ceglédi Kossuth Lajos Gimnáziumból.

Alig maradtak le mögöttük a IV. helyezettek: Garai Márta (Krúdy Gyula Gimnázium), Swiderski Anna (Berzsenyi Dániel Gimnázium), Szalai Péter (László Gyula Gimnázium).

A zsűribizottság tagjai: Benkő Ilona (Budapest), Blaskóné Brösztl Márta (Nyíregyháza), Juhászné Belle Zsuzsa (Debrecen), Mecséri Annamária (egyetemi hallgató, Budapest), Szepesi Hajnal (Budapest), Zsoldos Jánosné (Nyíregyháza).

A verseny valamennyi résztvevője emléklapot, könyveket és CD-ROM-okat vehetett át. A kiosztásra kerülő dokumentumok a Kölcsey Ferenc Társaságtól, A Kölcsey Gimnáziumért Alapítványtól és a “Scola Téka” Iskolai Könyvtárosokért Alapítványtól származtak, de a zsűribizottság tagjai is hoztak magukkal ajándékozásra szánt köteteket.

A Kölcsey Ferenc Gimnázium a verseny személyi és dologi kiadásait (beleértve a szállás- és étkezési költségeket is) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közoktatási Közalapítvány támogatásából fedezte.

A jó hangulatban telt verseny végén a jelenlevők a folytatás reményében búcsúztak el egymástól.

Zsoldos Jánosné, versenyszervező

Fotók a versenyről a KTE online fotótárában!

***

KTE Tavaszi Szakmai Napja

2008. április 5. Helyszín: OFI-OPKM, Könyves Kálmán krt. 40.

Szervezők: KTE – IBBY, együttműködő szervezetek: HUNRA – MKE Gyermekkönyvtáros Szekció – OPKM

A Könyvtárostanárok Egyesülete 2008. április 5-én tartotta Tavaszi Szakmai Napját Olvass te is! – Együttműködés az olvasáskultúráért címmel. A szombati napon tartott rendezvényünkön 72 fő regisztrált, de ennél néhány fővel többen is megjelentek.

A rendezvény teljesítette a kitűzött célját: a gyermek- és ifjúsági korosztály könyvtári ellátásával, az olvasáskultúra fejlesztésével foglalkozó szervezeteket egy asztalhoz ültetve közös gondolkodás indult el, és ez talán a jövőben is együttműködésekhez, közös cselekvéshez vezet.

Nagyon érdekes és sokszínű előadásokat hallhattunk, több témában és több szakterület képviselőitől. Már az is tanulság volt, hogy egy kicsit jobban beleláthattunk egymás tevékenységébe, törekvéseibe és innovatív kísérleteibe.
A szakmai nap előadásai, prezentációi letölthetők az IBBY honlapján.

Az előadások háttéranyagai letölthetők itt: TSZN_hatteranyagok
A szakmai napról fotók megtekinthetők a KTE online fotótárában: itt.

Sepsiszentgyörgyi kollégánk kisfiának gyógykezelésére a konferencián jelen lévő könyvtárostanárok és gyermekkönyvtárosok adományaiból – kiegészítve az MKE következő heti közgyűlésén adott támogatásokkal – összesen 18 ezer forint gyűlt össze, amelyet a hónap végén juttatunk el Sepsiszentgyörgyre.

***

MKE közgyűlése

2008. április 10. Helyszín: OSZK, Budai Vár

Szervező: Magyar Könyvtárosok Egyesülete

Múlt csütörtökön MKE küldöttgyűlés volt. A küldöttközgyűlés elfogadta a 2007. évi beszámolókat, meghallgathatott egy igen érdekes előadást HSD-től a KJT változásairól – az egyéb hírek a következők:

A székhelyváltozás miatt alapító okirat módosítás történik

Új szekció alakult: Múzeumi könyvtárak szekciója ( a pontos elnevezés hamarosan az MKE honlapján)

Új szekció alakulása van folyamatban: MKE – IT Szekció. Már 25 taggal, de napról napra bővül (bővebb info: itt.)

Tömören ennyi.

Forrás: CSMKE blogja, Oross