Felhívás az Országos Bod Péter Könyvtárhasználati Versenyre – 2018/2019

VERSENYFELHÍVÁS
HATALOM ÉS DEMOKRÁCIA

bod_logo

Az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum ebben a tanévben is meghirdeti a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyt.

A verseny célja a tehetséggondozás, a tanulók információs műveltségének – azon belül is legfőképpen könyvtárhasználati eszköztudásuk, szövegértésük, logikus gondolkodásuk és kreativitásuk – fejlesztése. Célja továbbá az önálló tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése, az iskolai tanulási folyamat során részekre bontott ismeretelemeket egységbe foglaló, szintetizáló, az információs műveltséget és a forráshasználati képességeket mozgósító tudás mérése, értékelése. olvasásának folytatása

Minden iskolának legyen könyvtára! – felhívás

Minden iskolának legyen könyvtára!
Könyvtáralapítást, -fejlesztést támogató felhívás
A felhívás célja
Ma Magyarországon még mindig vannak olyan iskolák, amelyeknek nincsen könyvtáruk. Ezekben az iskolákban a gyerekeknek kisebb esélyük van az olvasóvá válásra, a könyvtárak megszeretésére, az önálló tanulás elsajátítására. Miközben tudjuk, hogy ezek nagyon fontosak az életben való sikeres boldoguláshoz.

olvasásának folytatása

Ingyenes képzés pedagógusoknak!

Ajánlom minden könyvtárostanár figyelmébe Dömsödy Andrea levelét. Találkozzunk a képzésen!

 

Kedves Projektünkben Együttműködő Intézmények!
Kedves Projektünkkel kapcsolatba került Intézmények!

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 „Köznevelési reformok operatív megvalósítása” című kiemelt projekt keretében nem akkreditált, de látogatási igazolással záródó 10 órás, ingyenes, képzést hirdet pedagógus végzettségű kollégák számára.

Ezen az együttműködési szerződésben foglaltak szerint előnyben részesítjük az együttműködési szerződést aláíró intézmények dolgozóit. De mint mondtuk a többi velünk kapcsolatba került intézmény kapcsolattartóját is értesítjük a fontosabb hírekről.

Kérjük, hogy intézménye dolgozói között is terjessze a képzési lehetőség hírét! A képzés nem kifejezetten könyvtári tartalmú, de megközelítése könyvtár-pedagógiai szempontokat is tartalmaz, így kiemelten számítunk a könyvtáros kollégák részvételére, de bármilyen szakos pedagógusokat szívesen látunk.

A program az egri konferenciánk harmadik napján megvalósított Jó gyakorlat tréning egy bővített változata lesz.

A képzésről bővebben, ahol a jelentkezési űrlap is elérhető: http://ofi.hu/felhivas-pedagogiai-jo-gyakorlatok-fejlesztese-es-adaptacioja-koznevelesben-nyilvantartasba-vett
Üdvözlettel:

Dömsödy Andrea
pedagógiai szakértő

A tanulást is tanítják ősztől az iskolákban – OFI-közlemény

A megújult Nemzeti alaptanterv egyik kiemelt fejlesztési, nevelési célja a tanulás tanítása.

A tanulási módszertani ismeretek átadása éppúgy az iskola alapvető feladata, mint az oktatás és a nevelés. Előbbi az elmúlt évtizedekben mégis háttérbe szorult. Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár szerint az új kompetenciák megszerzése elősegíti a diákok közötti esélyegyenlőség megteremtését, felnőttkori sikeres boldogulásukat. A családok terheinek enyhítése érdekében szeptembertől az első osztályosok a tankönyveket is ingyen kapják meg.

A teljes cikk a Modern iskola honlapján érhető el:
http://moderniskola.hu/cikk/tanulast-tanitjak-osztol-iskolakban-ofi-kozlemeny

“Közgyűjtemények és oktatás” konferencia

Közgyűjtemények és oktatás

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár konferenciája
Budapest, 2013. május 13.

(Helyszín: 1084 Budapest Könyves K. krt. 40.)

9:30-9:45 Dr. Sepseyné Dr. Vígh Annamária (EMMI főosztályvezető) – A konferencia megnyitása.
Köszöntő

9:45-10:15 Sörény Edina (EMMI vezető tanácsos) – „Közgyűjtemények az oktatásért” a hosszú távú együttműködés érdekében

10:15-10:45 Dr. T. Bereczki Ibolya (Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgató-helyettes) – A múzeumok oktatást támogató tevékenysége

10:45-11:15 Dr. Mikó Zsuzsanna (Magyar Országos Levéltár főigazgató) – A levéltárak szerepe az oktatási intézmények oktató-nevelő munkájának támogatásában

11:15-11:45 Dr. Dippold Péter (Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár igazgató) – A közkönyvtárak és az oktatás kapcsolata

12:45-14:15 Dr. Hámoriné Váczy Zsuzsanna (oktatási szakértő) – A könyvtárakban megvalósított nem formális oktatási programok

Könyvtári mintaprogramok bemutató workshop:

Cserlakiné Hagymássy Krisztina (Arany János Gimnázium Ált. Isk. és Kollégium, Nyíregyháza) –
Olvasunk és cselekszünk egészségünk megvédéséért

Hock Zsuzsanna (Veres Pálné Gimnázium, Budapest) – Könyvtárhasználati verseny

Koroknai Sándor (Lengyel Menyhért Városi Könyvtár, Balmazújváros) – Galaxis útikalauz stopposoknak

Molnár Jolán (Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola és Óvoda, Miskolc) – A hátrányos helyzetű gyerekek anyanyelvi kompetenciáinak megalapozása, fejlesztése

Rácz Tímea (SKÁID Beszterce-lakótelepi Tagiskola, Salgótarján) – Életünk füveskönyve, avagy ismerd meg önmagad)

Tóth Melinda (Krúdy Gyula Városi Könyvtár, Várpalota) – Digitális erőd.

A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

Konferencia az OPKM-ben

Tisztelt Kollégák!

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum tisztelettel meghívja Önöket az

Olvasási képesség, olvasási motiváció fejlesztése a metakognícióra épülő olvasásstratégiai programmal könyvtári foglalkozásokon

című foglalkozásra, melyet Dr. Steklács János, a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karának dékánja, a kar Humán Tudományok Intézetének tanára tart.

Az esemény időpontja: 2012. január 23. (hétfő) 10-16 óra (a részvételről igazolást állítunk ki)

Helyszín: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (1089 Budapest, Könyves K. krt. 40. – 2. em. díszterem)

Kérjük, részvételi szándékukat jelezzék Zaharia Etelka kolléganőnek a zetelka ‘at’ opkm.hu e-mail címen vagy az 1/323-5531-es telefonszámon.

A foglalkozás elsődleges célja, hogy a résztvevők elsajátítsák az olvasási stratégiák elméletét, a metakogníció fogalmát, szerepét, jelentőségét a szövegértő képesség fejlődésében.
A foglalkozás első részében áttekintjük az olvasást, szépirodalmat népszerűsítő kampányok tapasztalatait, az olvasás- és könyvkultúra tendenciáit hazánkban.
Ezt követően a szövegértő olvasás kritériumait, az olvasási stratégiák fogalmát, olvasás és metakogníció összefüggéseit, az olvasásra vonatkozó meggyőződés jellemzőit ismerhetik meg a résztvevők. Majd az olvasásstratégiai módszer, kooperatív tanulás, reciprok tanulás alapjainak elsajátítására kerül sor, illetve a szövegekre alapuló könyvtári foglalkozások módszertanával ismerkedünk.
A résztvevőknek lehetősége lesz az olvasásstratégiai módszer alkalmazásának kipróbálásra is.

Üdvözlettel:


Bilicsi Erika
könyvtáros
OFI – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 49.
1/323-55-32
Forrás: KATALIST

Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. évi 16. szám

Kedves Kollégák!

Megjelent az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. évi 16. száma.

Benne többek között:

– 2011. évi LXXIV. törvény a közoktatásról szóló törvény módosításáról (a kötelező órák eltöltése tárgyában bekerül a tanórán kívüli foglalkozás, kikerül a kéthavi időkeret)

– 34/2011. (VI. 24.) NEFMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról (az emléknapok, az igazolt és igazolatlan mulasztások, független vizsgabizottság előtti vizsga, megismerő funkciók, viselkedési fejlődési rendellenességű tanulók nevelésének, telephely működése, kötelező nyomtatványok tárgyában)

– A nemzeti erőforrás miniszter közleménye a nyilvános könyvtárak jegyzékéről (helyesbítések és törlések)

– Közlemény korábban akkreditált, egyedi érettségi vizsgatárgyból érettségi vizsga megszervezésének engedélyezéséről

– NEFMI közlemény az alapítási és indítási engedélyt kapott könyvtári képzési programokról (Irodalmi adatbázisok, Az elektronikus könyv)

– 32/2011. (VI. 20.) NEFMI rendelet a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet módosításáról

– 1217/2011. (VI. 28.) Korm. határozat a Budapesti Osztrák Iskola Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról

– 1218/2011. (VI. 28.) Korm. határozat az Osztrák–Magyar Tudományos és Oktatási Kooperációs Akció Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2011/16.pdf

(Forrás: http://www.opkm.hu/?lap=konyvtar/kozlony&dok_id=209)

Könyv és Nevelés

Kedves Kollégák!

Örömmel értesítem Önöket, hogy megjelent a Könyv és Nevelés folyóirat 2011. évi 1. száma.

A kiadványt megrendelhetik a bilicsi.erika@opkm.hu e-mail cí­men vagy az 1/323-55-32-es telefonszámon, illetve megvásárolható az Országos Pedagógiai Könyvtárban (1089 Budapest, Könyves Kálmán krt. 40.) Egy szám ára 500 Ft, az éves előfizetési díj 2700 Ft.

Az elektronikus változatot 2011. augusztus1-től érhetik el az Olvasás Portálon.

Bilicsi Erika
könyvtáros
OFI – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 49.
1/323-55-32

A szám tartalmából számunkra különösen érdekes a Könyvtárostanárok hétköznapjai most induló sorozat, amelyhez Dömsödy Andrea írt előszót, s a következő kollégák írásait tartamazza:

  • Kolozsváriné Kottán Eleonóra: A könyvtári munka más világ
  • Halmos Judit: Miénk itt a tér – avagy egy iskolai könyvtár hétköznapjai
  • Gulyásné Becse Márta: Egy csendes, nyugodt, tiszta munkahely

Üdvözlettel,

Cs. Bogyó Katalin