Greg Brooks az OSZK-ban

MEGHÍVÓ

2010. április 20-án (kedden) 10 órától Greg Brooks (a pedagógia professzor emeritusa, University of Sheffield, Egyesült Királyság) előadást tart az Országos Széchényi Könyvtár VI. szinti dísztermében Írás- és olvasásfejlesztés a családban Európában és világszerte: a kutatások áttekintése és szeminárium

Moderátor: Dr. Nagy Attila szociológus, olvasáskutató

Program:

9.30 – 10.00 Regisztráció
10.00 -12.00 Előadás olvasásának folytatása

Könyvtártörténeti kronológia

Kedves Kollégák!

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Társadalomtudományi
Szekciója tisztelettel meghívja az érdeklődőket

Gerő Gyula: Magyar könyvtártörténeti kronológia 996-2007

című, most megjelent három kötetes munkájának bemutatójára.

Az eseményre 2010. március 10-én, szerdán 16 órakor az
Országos Széchényi Könyvtár VIII. emeleti társalgójában kerül sor.

A kötetet méltatja Dr. Gazda István tudománytörténész, a Magyar
Tudománytörténeti Intézet igazgatója.

Mindenkit szeretettel várunk!

Villám Judit elnök és Hegyközi Ilona titkár
Társadalomtudományi Szekció

A kötetek ára 6000.- forint; a helyszínen magánszemélyek ezer
forint kedvezményt kapnak.

Forrás: KATALIST


Magyar könyvtártörténeti kronológia

Kedves Kollégák,

az Országos Széchényi Könyvtár gondozásában megjelent a

Magyar könyvtártörténeti kronológia 996–2007 1–3. kötet.
Összeállította: Gerő Gyula
ISBN
A kiadvány ára 6.000.- Ft.

Megrendelhető az alábbi elérhetőségeken.

Rövid ismertető:

A Magyar könyvtártörténeti kronológia 996-2007 című háromkötetes munka – bízvást állítható – alapvető kézikönyv,
a magyar könyvtártörténet teljesség igényű időrendi áttekintése. A dr. Gerő Gyula, a Könyvtáros című folyóirat nyugalmazott
főszerkesztője által összeállított munka a hazai könyvtárügy több mint ezer évét rögzíti a könyvtárak felügyeleti szerveinek,
fenntartóinak, a könyvtárak alapításának és működésének, fejlesztésének és átalakításának krónikáját, a személyi változások,
a tudományos fokozatok, a kitüntetések és díjátadások fontos és érdekes eseményeit, továbbá a könyvtáros képzés,
a szakmai konferenciák, a kiadványok megjelenésének és a kampányok történéseit.
Az első kötetben kapott helyet a kronológia 996 és 1983. december 31-e közötti anyaga.
A második kötet 1984 elejétől 2007. december 31-ig veszi számba a hazai könyvtárügy eseményeit, és itt kapott helyet a rövidítésjegyzék.
A harmadik a mutatókötet, amely három fejezetre tagolódik: a személynevek, az intézmény- és földrajzi nevek mutatójára, valamint a tárgymutatóra.
A kronológia méreteit nem csupán a három vaskos kötet jelzi, hanem a benne föltárt adatok mennyisége is.
Több mint 16 ezer eseményt, mintegy 4700 perszonáliát rögzít a hatalmas mű, összesen 3000-nél is több intézményt említve.
A Magyar könyvtártörténeti kronológia 996-2007 a tudományterület nélkülözhetetlen alapműve.

Üdvözlettel,
Budai-Király Tímea


Budai-Király Tímea
Országos Széchényi Könyvtár Kiadványtár
Tel.: 22-43-878
Fax: 22-43-744
Email: kiadvany ‘at’ oszk.hu

Forrás: KATALIST

Kódex Könyvtáros Klub

M e g h í v ó

A Kódex Könyvtáros Klub következő összejövetelét
2010. február 2-án 1630 órától tartjuk a Kódex Könyváruházban
(Budapest, V. ker., Honvéd u. 5.)

Vendégeink:
Dr. Sajó Andrea, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója és
Rónai Iván, az Oktatási és Kulturális Minisztérium főosztályvezető-helyettese,
a Könyvtári Osztály vezetője


Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
__________________________________________________________
A klubról felvilágosítást ad: Bariczné Rózsa Mária, Könyvtárellátó Nonprofit Kft. 1134 Bp. Váci út 19.
Tel.: 237-6908; Fax: 239-2715; e-mail: bariczne.maria ‘at’ kello.hu

OSZK – Tudományos ülésszak

TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK
ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR
2010. január 25.
VI. emelet, Díszterem

A 3. szekció programja:

***
3. SZEKCIÓ

V. emelet, 516. Tanácsterem
Könyvtörténet, könyvtártudomány

Elnök: Ferenczyné Wendelin Lídia

9:30-9:45 Bódyné Márkus Rozália: A népies(nek szánt) kiadványok és műfajok helye a magyar sajtó és könyvkiadás átalakuló
rendszerében a 19. század második felében
9:45-10:00 Perjámosi Sándor: Az első magyar orvostörténeti intézet könyvtára és állománya Kolozsváron
10:00-10:15 Czövek Zoltán: Az egyetemi könyvtáros-képzés indulása és első évei
10:15-10:30 Kocsy Anikó: 125 éves a Hírlapkönyvtár
10:30-10:45 Vita
10:45-11:00 Kávészünet
11:00-11:15 Vass Johanna: A retrospektív sajtóbibliográfia rendszere – Elvek, módszertan, lehetőségek
11:15-11:30 Péterfi Rita: A 10-14 éves korosztály nem kötelező olvasmányai
11:30-11:45 Hangodi Ágnes: Könyvtári és információs szakemberek kompetenciái, tulajdonságai, minősítési szintjei
11:45-12:00 Vita

A teljes program letölthető: Tud_Ulesszak_2010_Program-1

Nyílt Nap az OSZK-ban – Magyar nyelvemlékek tárlatvezetés

Kedves Kollégák,

az Országos Széchényi Könyvtár tisztelettel meghívja Önöket
a Magyar Kultúra Napja alkalmából tartandó nyílt napra, melynek programjai a
„Látjátok feleim…” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig
című kiállítás köré szerveződnek.

Időpont: 2010. január 21., csütörtök

A rendezvény keretében kiállításunk egész nap ingyenesen látogatható.
Öt alkalommal (10, 11, 12, 13 és 18 órakor) tárlatvezetést tartunk.
A kiállítás katalógusa és a Nyelvemlék-mappa kedvezményes áron kapható.
A beiratkozási díjból 50% engedményt biztosítunk.

A részletes programot a csatolt mellékletben találják:  jan21megh_OSZK


Budai-Király Tímea
Országos Széchényi Könyvtár Kiadványtár
Tel.: 22-43-878
Fax: 22-43-744
Email: kiadvany ‘at’ oszk.hu

Forrás: KATALIST

Füzéki István Emlékérem 2009

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Országos Széchényi Könyvtár tisztelettel meghívja Önt, családját és munkatársait a

Füzéki István Emlékérem díj

ünnepélyes átadására.

Az ünnepség ideje:

2009. október 22. (csütörtök) 10.30 óra

Az ünnepség helye:

Országos Széchényi Könyvtár

V. emelet

a Füzéki István emléktábla előtt

Az ünnepélyes díjátadás alkalmával megkoszorúzzuk az emléktáblát.

A Füzéki Emlékérem díjat 2009-ben a Charta ’77 könyvtáros aláíróinak ítélte oda a bizottság, Bartos Évának, Fogarassy Miklósnak, Gereben Ferencnek, Kamarás Istvánnak és Nagy Attilának.

Forrás: KATALIST

***

A koszorúzáson és a díjátadáson készült képek megtekinthetők a KTE online fotótárában.

Az egyesület és a könyvtárostanár kollégák nevében is gratulálunk a díjazottaknak!


OSZK – Digitális Könyvtár

Kedves Listatagok,

Országos Széchényi Könyvtár – Digitális Könyvtár (OSZKDK) néven a
címen új szolgáltatás indul, mely tartalmazza
az OSZK-ba kötelespéldányként bekerült elektronikus dokumentumokat.

Ezek a dokumentumok – helyben használaton kívül – a könyvtárak zárt
láncú hálózatán keresztül is megtekinthetők. Aki szeretne ennek a
hálózatnak a tagja lenni, keresse fel a következő webcímet. Itt részletes

információkat talál arról, hogy hogyan válhat OSZK-ponttá.

Az OSZKDK-ban elérhető dokumentumok köre folyamatosan bővülni fog.
Első körben az Online Olvasói Katalógusban már megtalálható és
elektronikus változatban is létező, nyilvánosan is szolgáltatható
képeslapokkal fog bővülni.

Az OSZKDK a nyilvánosság négyféle szintjét kezeli:
– nyilvános dokumentumok: bárki által elérhető dokumentumok,
– dedikált hálózati dokumentumok: OSZK-pontokról elérhető
dokumentumok,
– EOD dokumentumok: az EOD rendszerben létrehozott, OSZK-pontokról
elérhető dokumentumok,
– mesterpéldányok: az OSZK saját digitalizálásának mesterpéldányai
kizárólag belső használatra.

Az OSZKDK fő funkciói:
Egyszerű keresés
Összetett keresés
Böngészés
Sikerlista
Könyvjelző tárolás

A funkciók listája folyamatosan bővülni fog.

Az OSZKDK az integrált könyvtári rendszerrel együttműködő
adminisztrációs rendszer is. Az OSZKDK-ban tárolt elektronikus
dokumentumok leírása és az elektronikus dokumentumok állományba
vétele az OSZK integrált könyvtári rendszerében (Amicus) történik és
a dokumentumok kereshetők az Online Olvasói Katalógusban
(LibriVision) is.

Az OSZKDK rendelkezik egy saját adminisztrációs felülettel, mely
támogatja az elektronikus dokumentumok beszolgáltatását,
bevételezését, raktárba helyezését, a bibliográfia feldolgozást és a
bibliográfiai rekord összekötését az elektronikus dokumentummal. Az
OSZKDK egyben egy munkafolyamat-vezérlő rendszer is.

Az adminisztrációs felület első eleme nyilvános felület: ezen
keresztül lehet az elektronikus kötelespéldányokat beszolgáltatni:

Az OSZKDK kezelését a könyvtár számos osztálya végzi: kezelése
integrálódott a könyvtár egészébe.

Az OSZKDK az OSZK elektronikus dokumentumainak központi tárolóhelye,
mely biztosítja az elektronikus dokumentumok változatainak
(szolgáltatási és mester példány) egy egységben való kezelését, az
állománybavételt, az egységes elvek szerinti bibliográfiai
leírásukat, a bibliográfia számbavételt, és a nyilvánosság különféle
szintjein való szolgáltatásukat.

A szolgáltatás béta verzióban indul. Szívesen fogadjuk
észrevételeiket.

Üdvözlettel:
Horváth Ádám

Forrás: KATALIST