Köznevelési törvény – rendelettervezet

Kedves Kollégák!

Megjelent a minisztérium honlapján A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet tervezete.

A jogszabálytervezet teljes szövege elérhető itt: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/a-nemzeti-koznevelesrol-szolo-2011-evi-cxc-torveny-egyes-rendelkezeseinek-vegrehajtasarol-szolo-kormanyrendelet-tervezete

Véleményezési határidő: 2012. június 26.

Véleményezési cím: jogalkotas@emmi.gov.hu

A KTE elnöksége is foglalkozik a tervezettel, észrevételeiteket, véleményeteket köszönettel fogadjuk!

Szakmári Klára
könyvtárostanár, a KTE elnöke

Oktatási és Kulturális Közlöny 2010/1. szám

Kedves Kollégák!

2010. január 7-én megjelent az Oktatási és Kulturális Közlöny 2010/1. száma.

Benne:

– Az 1993. évi közoktatási törvény módosítása – SZMSZ-ben szabályozható a szülők és mások iskolában tartózkodása (ez érintheti annyiban a könyvtárat, hogy sok helyen a szülők a könyvtárban tekinthetik meg az iskola működési dokumentumait)

– A 100/1997-es korm rend. az érettségi vizsagaszabályzatról  pl.: akkreditálási és feladatlapok elosztásának vonatkozásában

– A 11/1994-es MKM rendelet az iskola működéséről
         – 6/c§ (2) változott az SZMSZ-szel kapcsolatban de gyakorlatilag csak a szöveg megfogalmazása változott annyiban, hogy a névjegyzékre való utalást pontosították. A témáról bővebben: http://konyvtarostanar.klog.hu/2010/01/rendeletmodositas-az-iskolai-konyvtarak-mukodesevel-kapcsolatban/

–  más témák: osztályozó vizsga, magántanuló, fegyelmi, felvételi, működési engedély

– egységbe szerkesztett nyilvános könyvtári jegyzék (csak CD mellékleten)

De itt elérhető: http://www.okm.gov.hu/kultura/konyvtarszakmai/nyilvanos-konyvtarak 

A teljes közlöny: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2010/1.pdf

Üdvözlettel:

Dömsödy Andrea
iskolai könyvtári szakreferens

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 49
06-1-323-55-55