Olvasmányajánló könyvtárostanároknak 2.

A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2017. évi 8. száma az MKE 49., miskolci Vándorgyűléséhez kapcsolódik, így aki nem vehetett részt rajta, az is ízelítőt kap az elhangzott előadásokból.

Ezért ajánlom elsőként Barátné Hajdu Ágnes, az MKE elnöke és Hörcsik Richárd egyetemi tanár, országgyűlési képviselő köszöntő és témakijelölő gondolatait.  In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2017. 8. szám. 3-10. p.

A KTE szekciójában elhangzott előadás írott és szerkesztett változatát is olvashatjuk, haszonnal forgathatjuk, keresve környezetünkben az együttműködő partnereket és az együttműködési lehetőségeket. olvasásának folytatása

Olvasmányajánló könyvtárostanároknak

Szakmári Klára a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2017. 6. és 7. számának iskolai könyvtári vonatkozású írásait ajánlja a kollégák figyelmébe.

Waldinger Dóra – Boros Ferenc: Bájoló – egy új könyvtári rendezvénysorozat
In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2017. 6. szám 8-14.p.

A szerzők a szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár Bájoló sorozatát mutatják be, mely 2014-ben indult. Céljuk kettős volt: tehetséges fiatalok megszólalási, bemutatkozási lehetőségének megteremtése, és újabb, főként fiatalokat, a bemutatkozók kortársait megszólító rendezvények szervezése, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy ők a későbbiekben a könyvtár használói lesznek.
Szólnak a megváltozott kultúrafogyasztási szokásokról, a megváltozó könyvtári funkciókról, könyvtárosi kompetenciákról.  Mindezek mellett továbbra is fontos a fiatalok önkifejező, önkereső, önmegmutató törekvése és a korosztályi társas csoport dominanciája. A könyvtár összekötő, közvetítő helyként, „harmadik helyként” segítheti ezt a folyamatot. Az élmények hatására kultúrafogyasztóvá, esetenként önkifejezővé tehetők a fiatalok.
A cikk elolvasása ötletekkel inspirálhatja a könyvtárostanárokat arra, hogyan szervezzenek hasonló programokat saját iskolájukban, ezzel segítve a tehetséggondozást és a könyvtárhoz való kapcsolódást. olvasásának folytatása

Friss szakirodalom – Korszerű Könyvtár 2012. május

Kedves Kollégák!

Megjelent a Korszerű Könyvtár 2012. májusi kiegészítő kötete, melyből különösen ajánlottak könyvtárostanárok számára a következő publikációk:

  • Cs. Bogyó Katalin: Az olvasáskultúra fejlesztése a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája könyvtárában (TÁMOP 3.2.4-09 pályázat keretében)
  • Bacsó Ildikó – Dán Krisztina: Ajánlások az iskolai könyvtárak berendezéséhez, eszközi, technikai, informatikai felszereléséhez
  • Dr. Eigner Judit: A katalógushasználat tanítása
  • Zenei könyvtári ismeretek továbbképzési program

Bár még messze van a tanév vége, de olvasását kiemelten javasolom könyvtárostanárok részére a majdani októberi statisztika elkészítéséhez:

  • Dán Krisztina – Rónyai Tünde: Útmutató az iskolai könyvtárak egységes adatfelvételéhez. Az iskolai könyvtárak statisztikai adatlapja és a szakfelügyeleti kérdőív egységes értelmezése. Korszerű Könyvtár, Kiegészítő kötet, Bp.: Raabe Kiadó, 2012. február B 7.7

Köszönjük a publikáló kollégáknak, hogy megosztják gondolataikat, tapasztalataikat, gyakorlatukat!

Szakmári Klára
könyvtárostanár, a KTE elnöke

 

Korszerű könyvtár 2011. május

Kedves Kollégák!

Megjelent a Korszerű könyvtár 2011. májusi kiegészítő füzete. Benne többek között:

– Petri Ágnes – Andrási Zoltánné – Kiséri Péterné: Iskolai könyvtárat építettünk! Egy iskolai könyvtári pályázat nyertes munkái A4.9, 17 p.

– Dán Krisztina: Milyen legyen a működőképes könyvtár-pedagógiai program? A dokumentum elkészítésének és folyamatos karbantartásának, gondozásának elvi és gyakorlati szempontjai, B5.11, 24 p.

– Dán Krisztina: Az iskolai könyvtár irattára, B5.12, 8 p.

– Somogyi József: Pillanatfelvétel a magyar könyvtári rendszerről
2011-ben, B7.6, 12 p.

– Szabó László: A számítógép-függőség és játékfüggőség jelei a könyvtárhasználatban, F4.4, 7 p.

Feltöltődéssel teli önképzést!

Üdvözlettel:

Dömsödy Andrea
iskolai könyvtári szakreferens

Könyvtári Figyelő 2011. évi 1. szám

Kedves Kollégák!

Megjelent a Könyvtári Figyelő 2011. évi 1. száma.

Benne többek között:
– DÖMSÖDY Andrea: Az információs műveltségről alkotott nézetek
– BOGNÁR Noémi Erika – KOZMA Zsófia – TORMÁSI Gabriella – TÓTH Máté: A könyvtári blogok mint virtuális közösségi terek
– NAGY Attila: Lehetünk-e ismét emelkedő nemzet? PISA 2009: eredmények, összefüggések
– FEIMER Ágnes: Fiatalok egyenlő eséllyel: mit tehet a könyvtár? Projektek és példák néhány európai országból

A referátumok között:
– A fiatalok információigényével foglalkozó kutatások nézőpontja
– Felmérés a könyvtárosok pedagógiai ismereteiről
– A lengyel iskolai könyvtárak küzdelme a fennmaradásért
– A diszlexia hatása az információkeresésre
– Fiatalok bevonása a könyvtári állomány alakításába és a szolgáltatások népszerűsítésébe
– Olvasásra nevelés kisgyermekkorban Colorado államban
– Fiúknak tilos a belépés? Új irányok az olvasásra nevelésben

Bővebben: http://ki.oszk.hu/kf/category/57evfolyam/2011-1-szam/

Üdvözlettel:

Dömsödy Andrea
iskolai könyvtári szakreferens

Korszerű könyvtár 2010. novemberi kiegészítő kötet

Kedves Kollégák!

Megjelent a Korszerű könyvtár 2010. novemberi kiegészítő kötetete, benne több iskolai könyvtárat értintő írással:

  • Szakmári Klára: Állományvédelem az iskolai könyvtárban a jogszabályi, helyi szabályozók és az intézményi együttműködés segítségével
  • Hársas Oszkárné: Környezeti nevelés a könyvtár terein belül és kívül
  • Dömsödy Andrea: Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja 2010-ben
  • Dán Krisztina: Jeles napok, évfordulók az iskolai könyvtárban a 2010-2011. tanévben : módszertani ajánlás 

 

Üdvözlettel:
Cs. Bogyó Katalin

Korszerű Könyvtár 2010. február

Kedves Kollégák!

Megjelent a Korszerű könyvtár 2010. februári kiegészítő kötette.

Benne többek közt:

——————–

Dán Krisztina: Az iskolai könyvtárak építészeti, térszervezési és berendezési sajátosságai, 2. rész, A funkcionális könyvtártervezési jellemzők modellálása és a hazai gyakorlat tapasztalatainak kritikai bemutatása

Szakmári Klára: Évkör egy iskolai könyvtár életében, avagy tervezés, szervezés, megvalósítás, ellenőrzés a könyvtárostanár munkájában

Tóth Viktória: Könyvtárközi kölcsönzés egy iskolai könyvtár gyakorlatában

Dömsödy Andrea: A gyakorlóiskolai könyvtári munkáról

——————

Az első különösen ajánlott építés/felújítás/átalakítás előtt álló könyvtáraknak, igazgatóknak, építészeknek.

A második kettő pedig azért is nagyon aktuális, mert a szakfelügyeleti vizsgálatok szerint mindkét terület olyan, amiben fejlődniük kellene az iskolai könyvtáraknak. Sok szakfelügyeleti jelentés emelte ki, hogy a munka gyakran nincsen megtervezve és ami még nagyobb gond, nem készül beszámoló, vagyis nincsen dokumentálva, “reklámozva” az óriási befektetett munka és eredménye.

A könyvtárközi kölcsönzést pedig iskolai könyvtáraink minimális arányban használják/tudják használni.

A kiadványt keressék könyvtáraikban, pedagógiai könyvtáraikban!

Üdvözlettel:

Dömsödy Andrea
OPKM

Magyar könyvtártörténeti kronológia

Kedves Kollégák,

az Országos Széchényi Könyvtár gondozásában megjelent a

Magyar könyvtártörténeti kronológia 996–2007 1–3. kötet.
Összeállította: Gerő Gyula
ISBN
A kiadvány ára 6.000.- Ft.

Megrendelhető az alábbi elérhetőségeken.

Rövid ismertető:

A Magyar könyvtártörténeti kronológia 996-2007 című háromkötetes munka – bízvást állítható – alapvető kézikönyv,
a magyar könyvtártörténet teljesség igényű időrendi áttekintése. A dr. Gerő Gyula, a Könyvtáros című folyóirat nyugalmazott
főszerkesztője által összeállított munka a hazai könyvtárügy több mint ezer évét rögzíti a könyvtárak felügyeleti szerveinek,
fenntartóinak, a könyvtárak alapításának és működésének, fejlesztésének és átalakításának krónikáját, a személyi változások,
a tudományos fokozatok, a kitüntetések és díjátadások fontos és érdekes eseményeit, továbbá a könyvtáros képzés,
a szakmai konferenciák, a kiadványok megjelenésének és a kampányok történéseit.
Az első kötetben kapott helyet a kronológia 996 és 1983. december 31-e közötti anyaga.
A második kötet 1984 elejétől 2007. december 31-ig veszi számba a hazai könyvtárügy eseményeit, és itt kapott helyet a rövidítésjegyzék.
A harmadik a mutatókötet, amely három fejezetre tagolódik: a személynevek, az intézmény- és földrajzi nevek mutatójára, valamint a tárgymutatóra.
A kronológia méreteit nem csupán a három vaskos kötet jelzi, hanem a benne föltárt adatok mennyisége is.
Több mint 16 ezer eseményt, mintegy 4700 perszonáliát rögzít a hatalmas mű, összesen 3000-nél is több intézményt említve.
A Magyar könyvtártörténeti kronológia 996-2007 a tudományterület nélkülözhetetlen alapműve.

Üdvözlettel,
Budai-Király Tímea


Budai-Király Tímea
Országos Széchényi Könyvtár Kiadványtár
Tel.: 22-43-878
Fax: 22-43-744
Email: kiadvany ‘at’ oszk.hu

Forrás: KATALIST