Ötletek az Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázathoz

Kedves Kollégák!

Az Innovatív iskolák fejlesztése (KMR) / TÁMOP- 3.1.4-12/1 pályázat keretében c. pályázat csupa olyan célt tartalmaz, mely értelmezésemben az iskolai könyvtár és szolgáltatásai nélkül nem oldhatók meg hatékonyan.

Járjanak utána, hogy iskolájuk pályázik-e! Kínálják lehetőségeiket, kapcsolódási pontjaikat!

Pl.:
– idegen nyelvek tanításának fejlesztése a közoktatási intézményekben
– Informatika tantárgy tanításának fejlesztése, illetve más tárgyak oktatásának IKTval való támogatása a közoktatási intézményekben (Itt nem tér ki a pályázat a könyvtárra, de azt tény, hogy a könyvtárhasználat az informatika tantárgy része, és más tárgyak keretében sokféle módon járul hozzá a digitális kompetencia fejlesztéséhez)
– részvétel szaktárgyi továbbképzéseken (ez akár könyvtár-pedagógiai, olvasáspedagógiai is lehet)
– a média felelős és tudatos használatát elősegítő intézményi innovációk támogatása, különös tekintettel az internetes gyermekvédelem szempontjaira
– a nemzeti hagyományok, helytörténeti ismeretek feldolgozásához és megismeréséhez kapcsolódó tanórán kívüli tevékenységek támogatása
– új tanulási formák adaptálása, nonformális tanulási lehetőségek kialakítása, új típusú intézményi együttműködések támogatása (pl.: forrásalapú tanulás, könyvtári órák)

Elszámolható költségek között a könyvtár és állományfejlesztését is szolgáló költségek is szerepelnek:
– tájékoztató, szemléltető eszközök
– hanganyag, idegennyelvű filmek gyerekek számára
– csoportszőnyeg, ülőpárnák
– segédletek
– Nemzeti hagyományok ápolásához használható eszközök, segédanyagok
– digitális tananyagok
– eszközbeszerzés IKT és multimédiás valamint prezentációs eszközök beszerzése (korszerű interaktív és IKT taneszközök, számítógép, projektor)

Bővebben: http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/97B1B7664127875EC1257A21003C99EA

Sok sikert! És minél hatékonyabb megvalósítást!

Üdvözlettel:
Dömsödy Andrea
iskolai könyvtári szakreferens

A vonal üzenete: a képi ábrázolás szerepe az olvasáskultúra fejlesztésben – konferencia felhívás

Kedves Kollégák!

A SZTE Egyetemi Könyvtár, a SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Könyvtár- és Múzeumpedagógiai Szakcsoportja és a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár
 a TÁMOP-3.2.4-09/1. – CONTENTA “24 óra” A minőségi oktatás és hozzáférés támogatása a szegedi felső-, és közoktatási intézmények könyvtáraiban.
„Tudásdepó-Expressz”- A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében c. pályázat keretében

A vonal üzenete: a képi ábrázolás szerepe az olvasáskultúra fejlesztésben

címmel 2011. november 18-án konferenciát rendez, amelyre szeretettel meghív minden érdeklődőt, valamint várja megadott témákban előadók jelentkezését.

Az előadók 800-1000 karakteres absztrakt benyújtásával jelentkezhetnek. Az absztraktokat és a mellékelt regisztrációs lapot kitöltve kérjük 2011. május 20-ig visszaküldeni. Az előadások elfogadásáról szóló döntésről 2011. június 30-ig értesítik a jelentkezőket.

Konferencia felhívás

Regisztrációs lap

Meghívó – Könyvtári Esték 4.

Meghívó – Könyvtári Esték 4.
 Mundruczó Kornél filmrendező a Berzsenyiben
 Tisztelettel meghívjuk Önt a Berzsenyi Dániel Gimnázium 2010. december 21-én, kedden, 11 órakor kezdődő könyvtári rendezvényére

Tudásdepó a Berzsenyi Dániel Gimnázium Könyvtárában – a BDG iskolai könyvtári és adatbázis szolgáltatásainak, valamint olvasásnépszerűsítő programjainak fejlesztése az élethosszig tartó tanulás érdekében – TÁMOP-3.2.4-09/1/KMR-2010-0009

Helyszín: Berzsenyi Dániel Gimnázium előadóterme, 1133 Budapest, Kárpát u. 49-53.

Jelenlegi és egykori diákjaink mellett szeretettel várjuk könyvtáros kollégáinkat, szülőket, pedagógusokat és minden más érdeklődőt iskolánkon kívül is – a rendezvény nyilvános!

Program:

Megnyitó a fenntartó önkormányzat képviseletében
Somogyi László, igazgató mond köszöntőt az intézmény nevében
Vendégünk: Mundruczó Kornél Filmrendező

KTE Őszi Szakmai Napja – 2008

Kedves KTE tagok, könyvtárostanárok, előadók és érdeklődők!

A KTE Őszi Szakmai Napjának végleges programjára hívom fel mindenki figyelmét, amely itt is letölthető –

Word formátumban: program és PDF-ben: program3

***

Téma:

Integrált könyvtári szoftverek, interaktív táblák –
Információtechnológia, informatikai eszközök a könyvtárostanári munkában

Időpont:

2008. október 17-én, 10-16 óra között (Regisztráció 9 órától.)

Helyszín:

OFI – OPKM

1098 Budapest, Könyves Kálmán krt. 40.

***

A programon belül 10.30-kor kerül sor az idei KTE emlékérmek ünnepélyes átadására.

A megnyitó pedig egyúttal Dr. Csík Tibor előadása lesz a TÁMOP 3.2.4 pályázat kapcsán.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk, és kérjük, hogy október 15-én estig küldjék el jelentkezésüket a regisztrálásra megadott címre: zseli.klara ‘at’ gmail.com

Támogatóink listája a program honlapján lesz látható:

http://www.ktep.hu/node/89

Konferenciánk az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapjának

2008. évi központi rendezvénye!

***

Összefoglaló és fotók a rendezvényről az Interaktív Oktatástechnikai Portálon. (Tarnavölgyi Gábor)

Az elhangzott előadások prezentációi közül már több is letölthető az iskolai könyvtári portálról!

Megjelent! – TÁMOP 3.2.4/08/01 „Tudásdepó-Expressz”

Kedves Kollégák!

Az előzetes terveknek megfelelően a mai napon kiírásra került a TÁMOP 3.2.4/08/01 „Tudásdepó-Expressz” pályázat a könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében.

A pályázati kiírást a Közép-Magyarországi Régióban azonos címmel, de TÁMOP-3.2.4/08/1/KMR azonosítóval írták ki.

A pályázati dokumentumok elérhetők a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapjának nyitóoldalán a „Pályázati Közlemények” rovatban (http://www.nfu.hu/content/2209), illetve a honlap „Pályázatok” menüpontja alatt. A TÁMOP pályázatok közvetlen elérhetősége: http://www.nfu.hu/doc/5

Ezúton is köszönjük a társadalmi egyeztetés keretében küldött észrevételeket és javaslatokat, amelyeket a Pályázat-előkészítő Munkacsoport igyekezett kielégítően megválaszolni, illetve a dokumentumok véglegesítésénél a lehetőségek szerint figyelembe venni.

A további tájékoztatásig mindenkinek sikeres pályázatkészítést kívánunk,

Üdvözlettel:

A Könyvtári Osztály

Forrás: KATALIST

***

Kedves Kollégák!
Végre megjelent a pályázati kiírás, amelyről könyvtárostanároknak érdemes gondolkodni. Egy közös gondolkodás, konzultáció lehetővé teszi a továbblépést: egyedül, konzorciumi partnerekkel, konzorciumvezetőként…
Ehhez nyújt alkalmat a Mérei Ferenc Pedagógiai és Pályaválasztási Intézet 2008.október 15-én 9 órától. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
A konzultációs délelőtt az Intézet épületében lesz. (1088 Budapest, Vas u. 8-10.)
Mindenkit szeretettel várunk!
Addig is jó és figyelmes pályázat-olvasást !
Üdvözlettel,
Hock Zsuzsanna
könyvtárpedagógiai szakértő
Forrás: Könyvtárostanárok Levelezőfóruma

OFI – OPKM felhívása (TÁMOP 3.2.4)

Kedves Kollégák!

Az OPKM mindamellett, hogy önállóan is pályázni fog iskolai könyvtárakat
támogató programmal a TÁMOP 3.2.4. „Tudásdepó Expressz” pályázaton,
szeretné segíteni hasonló célú megyei konzorciumok létrejöttét és
sikeres pályázatait.

Így azt kérném, hogy jelentkezzenek nálam azok a megyei pedagógiai
intézeti vagy iskolai könyvtárak, melyek abban gondolkodnak, hogy
konzorciumot szerveznének erre a pályázatra, és vállalják a
konzorciumvezetői feladatokat.

Az ilyen könyvtárakat, kollégákat a következőkben szeretnénk segíteni:
– az olvasásfejlesztési program/projekt kidolgozása
– a projektek összehangolása
– konzorciumi tagok kiválasztása
– partneri nyilatkozat a pályázathoz

Tehát várom azok jelentkezését, akik szívesen vennék az OPKM ilyen
irányú segítségét.

Üdvözlettel:

Dömsödy Andrea
iskolai könyvtári szakreferens
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40.
06-1-323-55-55

Forrás: Könyvtárostanárok levelezőfóruma

További információk

Tudásdepó-Expressz

Kedves Kollégák!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy az NFÜ honlapján társadalmi egyeztetésre megjelent a „Tudásdepó-Expressz – A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében” című könyvtári pályázat. Ebben a pályázatban minden könyvtári tevékenységet folytató szervezet indulhat, tehát a nem nyilvános könyvtárak is.

A szept.17 – szept. 25. közötti időszakban lehetőség nyílik a pályázati dokumentumok alapos áttanulmányozására és a pályázatok eredményességét segítő észrevételek megtételére. Kérjük és javasoljuk, hogy a könyvtárak éljenek ezzel a lehetőséggel.

Az egyeztetésre kitett dokumentumok a Partnerség menüpont „Pályázati kiírások egyeztetése” c. részében, illetve közvetlenül a http://www.nfu.hu/content/2091 cím alatt olvashatók. A pályázat tervezői várják az észrevételeket és javaslatokat, amelyeket az NFÜ fórumába való bejelentkezést követően lehet elektronikusan megtenni. A tervezői válaszok az egyeztetés lezárultával szintén elérhetők lesznek ugyanezen az oldalon.

Javasoljuk, hogy a pályázni szándékozók különös figyelemmel nézzék át a következő részeket:

jogi forma: pályázók köre, konzorciumok, KSH gazdálkodási kódok

támogatható tevékenységek, köztük a 10% ERFA átjárhatóság keretében beszerezhető bútorok

elszámolható költségek

fenntartási kötelezettség

szakmai értékelési szempontok

monitoring mutatók

pályázati adatlap!

Üdvözlettel és jó munkát kívánva,

Balogh Anna Mária

vezető tanácsos

Könyvtári Osztály

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Forrás: KATALIST

***

Kedves Könyvtárostanárok!

A különféle szakmai programokon már előre jelzett pályáazat tehát immár szakmai egyeztetés alatt áll. A végleges kiírásig is ajánlom, hogy tekintsétek át az anyagokat – gondolkodjatok el a konzorciumi lehetőségeken.

Az OPKM-mel való egyeztetés után részletes adatokkal fogunk szolgálni ezen a fórumon is arról, hogy hogyan és mivel vehetnek részt az iskolai könyvtárak az OPKM várható pályázatán, milyen konzorciumi formában és milyen tematikában.

Emellett szintén ajánlom figyelemmel kísérni a területileg illetékes megyei könyvtárak esetleges pályázatait. Hiszen nemcsak a szakterületi, hanem a földrajzi területileg illetékes nagykönyvtárakhoz is lehetnek pályázati kapcsolódási pontjaink az iskolai könyvtárak részvételével.

Érdeklődjetek, tájékozódjatok mindkét vonalon!

Üdvözlettel,

Bondor Erika

KTE elnök

Fővárosi Könyvtárostanárok Műhelye

Kedves Kolléga!

Az új tanév a Fővárosi Könyvtárostanárok Műhelye számára a Párbeszéd éve lesz. Párbeszéd egymással, diákokkal , kollégákkal, szülőkkel, fenntartókkal.

Nyitó rendezvényünkre, (szeptember 17-én 14 órától, OPKM konferenciaterme) olyan témákat válogattam, amelyek ezt igyekeznek elindítani.

A Térségi Integrált Szakképző központok látszólag szűk kört érintenek. Ám a látszólagosság igaz: érint minden középiskolát, természetesen a könyvtárostanárok munkáját. Gruber Éva kolléganőnk, már egy éve foglalkozik a Térségi Integrált Szakképző Központok könyvtárával.

Gondolatait osztja meg velünk, hogy aztán a Kézfogás kör keretében tovább folytathassuk a párbeszédet.

Csüllögné Bogyó Katalin Szegedről érkezik hozzánk. Ha „virtuálisan „ párbeszédet szeretnénk kezdeni vele, erre minden feltétel adott a Juhász Gyula Tudományegyetem Gyakorló Iskolájának honlapján keresztül is… Párbeszéd az Internettel? Remek ötletek, lehetőségekről fog beszélni nekünk. A megvalósításban segítséget jelent az Info klub, amely novembertől havi rendszerességgel teremt lehetőséget a „technikai párbeszédépítés” területén…

Házi asszonyunk, dr. Varga Katalin, akinek köszönjük a meghívást, a TÁMOP pályázat párbeszédre okot, teremtő esélyeit latolgatja majd, reményeink szerint ismét gondolatébresztő diskurzusával.

Zárásként jómagam sorolom azokat az információkat, amelyek a párbeszéd helyszíneit, témáit alkalmait jelentik…

Várok mindenkit, szeretettel!

Hock Zsuzsanna

könyvtárpedagógiai szakértő