A 2011/2012-es tanév tanulmányi versenyei

Kedves Kollégák!

Megjelentek a kormányzati portálon a NEFMI által meghirdetett és a NEFMI által támogatott tanulmányi versenyek (OKTV, nemzetiségi …)

Bővebben: http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-eroforras-miniszterium/oktatasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/orszagos-tanulmanyi-versenyek-a-2011-2012-tanevre (A jobb oldalon a Kapcsolódó anyagok alatt tölthetők le)

Üdvözlettel:

Dömsödy Andrea
iskolai könyvtári szakreferens

Liszt Ferenc Emlékév Tantárgyi Tanulmányi Verseny

Kedves Kollégák!

Hajdú-Bihar Megyei TIT a Liszt Ferenc Emlékév alkalmából országos Liszt Ferenc Emlékév Tantárgyi Tanulmányi Versenyt hirdet.

A versenyre az alábbi tantárgyakból lehet benevezni:

1. Általános iskolák felső tagozatosainak és középiskolásoknak évfolyamonként: biológiából, irodalomból, kémiából, matematikából, nyelvtanból, angolból, németből, földrajzból, rajzból, természetismeretből, történelemből, hadtörténetből, számítástechnikából, újságírásból, képregényírásból, zenetörténet-zeneirodalomból, dalszövegírásból.

2. Általános iskolák alsó tagozatosainak évfolyamonként: matematikából, magyarból (olvasás, nyelvtan), környezetismeretből, angolból, németből, versírásból, meseírásból, képregényírásból, zenetörténet-zeneirodalomból, rajzból, dalszövegírásból.

A könyvtár használata egyik tantágyi nevezés esetében sem nélkülözhető!

Nevezési határidő: 2011. január 25.

Nevezési díj: 1.700,- Ft/fő/tantárgy

További részletek a verseny honlapjáról érhetők el

Felhívás

Nevezési lap

Oktatási és Kulturális Közlöny 2010. évi 34. szám

Kedves Kollégák!

2010. december 17-én megjelent az Oktatási és Kulturális Közlöny 2010. évi 34. száma.

Benne többek között:

– egészségügyi bizonyítványok elismerésével kapcsolatos renedelet
– 6/2010. (X. 19.) NEFMI utasítás a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

6.6.1.4. Közgyűjteményi Főosztály

b) A Közgyűjteményi Főosztály koordinációs feladatai körében “16. könyvtári szakmai szempontból részt vesz a felsõoktatási szakkönyvtárak, valamint az iskolai könyvtárak irányításában” (Az SZMSZ a minisztérium honlapján is elérhető: http://www.nefmi.gov.hu/miniszterium/szervezeti-felepites/szervezeti-mukodesi)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2010/34.pdf

– Tanulmányi versenyfelhívások:
Tudatos fogyasztással a takarékos iskoláért
20. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetséggutató Verseny

Tisztelettel:

Dömsödy Andrea
iskolai könyvtári szakreferens
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 49.
domsody.andrea@opkm.hu
06-1-323-55-55

Oktatási és Kulturális Közlöny 2010. évi 21. szám

Kedves Kollégák!

2010. augusztus 2-án megjelent az Oktatási és Kulturális Közlöny 2010. évi 21. száma.

Benne többek között:

– 2010. évi XLVIII. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény módosításáról
– Országos tanulmányi versenyek meghirdetése
— OKTV-k (a felhívásokban szerepel a kötelező irodalom is, ami fontos állománygyarapítási szempont is lehet)
— nemzetiségi tanulmányi versenyek
— művészeti versenyek
— sajátos nevelési igényű tanulók versenyei
— “Szép Magyar Beszéd”, “Édes Anyanyelvünk”
— Kaán Károly, elsősegély, Dunaismeret

Teljes szöveg:

http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2010/21.pdf

Tisztelettel:

Dömsödy Andrea
iskolai könyvtári szakreferens