Köznevelési törvény – rendelettervezet

Kedves Kollégák!

Megjelent a minisztérium honlapján A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet tervezete.

A jogszabálytervezet teljes szövege elérhető itt: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/a-nemzeti-koznevelesrol-szolo-2011-evi-cxc-torveny-egyes-rendelkezeseinek-vegrehajtasarol-szolo-kormanyrendelet-tervezete

Véleményezési határidő: 2012. június 26.

Véleményezési cím: jogalkotas@emmi.gov.hu

A KTE elnöksége is foglalkozik a tervezettel, észrevételeiteket, véleményeteket köszönettel fogadjuk!

Szakmári Klára
könyvtárostanár, a KTE elnöke

Nemzeti köznevelési törvény – véleményeket várunk!

Kedves Kollégák!

A kormány oldalán megjelent a Nemzeti köznevelési törvény tervezete.
http://www.kormany.hu/download/a/ea/50000/2011.10.11.Köznevelési%20törvény%20tervezet%20honlapra%2010.11..doc

Tekintettel arra, hogy a társadalmi vitája 2011. október 25-ig tart, az Egyesület arra kéri a kollégákat, hogy legkésőbb október 21-ig küldjék el észrevételeket vagy a levelezőlistára, vagy ide a blogra, vagy az egyesület e-mail címére: ktegyesulet@gmail.com

Számítunk a tagság és minden kolléga aktivitására.

A határidő miatt sajnos az Őszi Szakmai Napon már csak a beadott hozzászólásunkat tudjuk bemutatni.

Üdvözlettel:
Dömsödy Andrea
Könyvtárostanárok Egyesülete alelnöke
domsody.andrea@opkm.hu
06-1-323-55-55