Olvasmányajánló könyvtárostanároknak 2.

A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2017. évi 8. száma az MKE 49., miskolci Vándorgyűléséhez kapcsolódik, így aki nem vehetett részt rajta, az is ízelítőt kap az elhangzott előadásokból.

Ezért ajánlom elsőként Barátné Hajdu Ágnes, az MKE elnöke és Hörcsik Richárd egyetemi tanár, országgyűlési képviselő köszöntő és témakijelölő gondolatait.  In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2017. 8. szám. 3-10. p.

A KTE szekciójában elhangzott előadás írott és szerkesztett változatát is olvashatjuk, haszonnal forgathatjuk, keresve környezetünkben az együttműködő partnereket és az együttműködési lehetőségeket. olvasásának folytatása

Olvasmányajánló könyvtárostanároknak

Szakmári Klára a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2017. 6. és 7. számának iskolai könyvtári vonatkozású írásait ajánlja a kollégák figyelmébe.

Waldinger Dóra – Boros Ferenc: Bájoló – egy új könyvtári rendezvénysorozat
In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2017. 6. szám 8-14.p.

A szerzők a szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár Bájoló sorozatát mutatják be, mely 2014-ben indult. Céljuk kettős volt: tehetséges fiatalok megszólalási, bemutatkozási lehetőségének megteremtése, és újabb, főként fiatalokat, a bemutatkozók kortársait megszólító rendezvények szervezése, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy ők a későbbiekben a könyvtár használói lesznek.
Szólnak a megváltozott kultúrafogyasztási szokásokról, a megváltozó könyvtári funkciókról, könyvtárosi kompetenciákról.  Mindezek mellett továbbra is fontos a fiatalok önkifejező, önkereső, önmegmutató törekvése és a korosztályi társas csoport dominanciája. A könyvtár összekötő, közvetítő helyként, „harmadik helyként” segítheti ezt a folyamatot. Az élmények hatására kultúrafogyasztóvá, esetenként önkifejezővé tehetők a fiatalok.
A cikk elolvasása ötletekkel inspirálhatja a könyvtárostanárokat arra, hogyan szervezzenek hasonló programokat saját iskolájukban, ezzel segítve a tehetséggondozást és a könyvtárhoz való kapcsolódást. olvasásának folytatása

Könyvtári világtérképtől a játékosításig: Ez történt az IFLA WLIC második napján

A konferencia második napját az IFLA Highlight Sessionben kezdtük, melyben tájékozódhattunk az IFLA aktuális projektjeiről. Ezek közül az egyik legfontosabb a konferencián útjára bocsátott Library Map of the World (LMW; Könyvtári világtérkép). E projekt keretében létrejött egy, a világ országainak könyvtári rendszereit egységes formában, összehasonlítható módon bemutató térképes adatbázis. A térkép jelenleg 78 ország adatait tartalmazza (ez összesen 1.836.134 könyvtári gyűjteményt jelent!), köztük Magyarországét is – az adatszolgáltatásban a Magyar Könyvtárosok Egyesülete működött közre. Az adatbázis nemcsak az alapvető statisztikai adatokban való böngészésre ad módot, de lehetőségünk van jó gyakorlatok, történetek megosztására is.  olvasásának folytatása

Olvasásra ajánlom!

Kámán Veronika, a KTE nemzetközi kapcsolatok felelőse ismét érdekes cikk fordítással jelentkezett a KIT Hírlevél 2013/42. számában.

Izgalmas brit felmérés a fiatalok olvasásáról: visszaesőben a képregények

A brit National Literacy Trust által kiadott, Christina Clark által szerkesztett gyorsjelentés, amely a 2012-es országos, évente ismétlődő olvasási felmérés adatait dolgozza fel és hasonlítja össze a 2010-es és 2011-es kutatás következtetéseivel. A legfrissebb, tavaly elvégzett kutatás közel 35 ezer brit gyermek és fiatal részvételével zajlott.

Link e hírhez: http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=izgalmas_brit_felmeres_a_fiatalok_olvasasarol_visszaesoben_a_kepregenyek

 

Olvasásra ajánlom!

Kámán Veronika a KTE nemzetközi kapcsolatokért felelős elnökségi tagja fordításában olvashatunk külföldi szaksajtóban megjelent írások fordítását a KIT Hírlevél 2013 / 40. számában.
Olvasásra gerjesztő könyvjelzőket készítettek — Halott könyvek feltámasztása Ohióban
Művészeti és olvasószolgálati-gyűjteményfejlesztési program indult az Ohiói Egyetem könyvtárában, amelynek tanulságait nemcsak egyetemi könyvtárak kamatoztathatják…
Elérhető: http://www.kithirlevel.hu/index.phpkh=olvasasra_gerjeszto_konyvjelzoket_keszitettek_–_halott_konyvek_feltamasztasa_ohioban

Nyirő Gizella
kommunikációs vezető

Olvasásra ajánlom!

A KIT Hírlevél hetente szállít friss híreket információs és könyvtári szakemberek számára. Ha megnyerte tetszését, böngésszen a hírek között, rendelje meg a lapot itt: http://www.kithirlevel.hu és ajánlja a lapot kollégáinak, ismerőseinek is.

Mit tesz gyerekeinkért a könyvtár? (olvasóink szavazatára)
A könyvtárosok nagy szolgálatot tesznek a gyerekek literális nevelésében, annak ellenére, hogy költségcsökkentések sújtják őket egész Nagy-Britanniában. A könyvtárak a társadalmi egyenlőséget szolgálják, hozzáférést könyvekhez és könyvtárosokhoz, s mindezt biztonság…

A cikk egésze: http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=mit_tesz_gyerekeinkert_a_konyvtar_olvasoink_szavazatara

 

Funkcionális IT-oktatás gyerekeknek — nagyszülők és a történelem ürügyén
A norvégiai Krakeroy Általános Iskolában újszerű könyvtárpedagógiai módszert dolgoztak ki. Ennek célja, hogy megtanítson a megfelelő források megkeresésére, kiválasztására és értékelésére. Ezen keresztül azt is tanítja a tanulóknak, hogyan kell tényekről fogalmazást …

A cikk egésze: http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=funkcionalis_it-oktatas_gyerekeknek_–_nagyszulok_es_a_tortenelem_urugyen

 

Krúdy Open Book – Toronykönyvtár az iskolában
A diákok és a pedagógusok összefogásával megnyílt az Open Book Torony a győri intézmény aulájában. A toronykönyvtár főleg a diákok irodalmi érdeklődés i körét szolgálja, de megtalálhatók a tanulmányokhoz szükséges kötelező irodalmak is. A könyvtárhasználatnak csak e…

A cikk egésze: http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=krudy_open_book_-_toronykonyvtar_az_iskolaban

 

Elhivatottság — egy helsinki tanítóképzős diák sorai
Miért szeretnék pedagógus lenni? — ‘Számomra nem volt nehéz tanárrá válni. Tulajdonképpen nem is választás volt, inkább egy folyamat, a gyermekkori álom kiteljesedése felnőtt célkitűzéssé. Több pedagógus is van a csal ádban, a tanítás a véremben van. Most, végzősként, …

A cikk egésze: http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=elhivatottsag_–_egy_helsinki_tanitokepzos_diak_sorai

Az év gyermekkönyve 2012

Az év gyermekkönyve 2012: Tasnádi István: A kőmajmok háza

Az év gyermekkönyve” díjat az IBBY (Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsa) Magyar Szekciója ítéli oda az előző év legjobb magyar gyerekkönyveinek.

A tavalyi könyvtermésből Tasnádi István ifjúsági regénye, A kőmajmok háza lett az év gyermekkönyve.

Gombos Péter méltatását az alábbi címen olvashatják: http://meseutca.hu/2013/06/06/az-ev-gyermekkonyve-2012-tasnadi-istvan-a-komajmok-haza/

 

Örkény parafrázisok

A Magyartanárok Egyesülete ajánlotta a figyelmünkbe a fenti, érdekesnek tűnő kiadványt.